Podpis zmluvy o spolupráci

Dňa 28.12.2023 bola medzi ÚU IPA Trnava a ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, štatutárnymi zástupcami oboch organizácii, podpísaná vzájomná zmluva o spolupráci ktorej predmetom je spolupráca zmluvných strán najmä v oblasti: a) vytvárania materiálnych podmienok pre vzdelávanie, optimalizáciu pracovného prostredia, upevňovanie a rozvoj zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti i športovej výkonnosti príslušníkov a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže v ústave (ďalej len „príslušníci…

VIANOČNÉ KORČUĽOVANIE

Tak ako každý rok, tak aj tieto Vianoce zorganizovalo KŠP ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou v spolupráci s ÚU IPA Trnava,  pre svojich členov ako i rodinných príslušníkov tradičné vianočné korčuľovanie. Ten kto chcel zhodiť dajaký ten kilogram z vianočných dobrôt, nelenil a prišiel. Zímák v Trnave sa slušne zaplnil a počas dvoch hodín strávených na ľade účastníci urobili niečo pre seba.…

Správa z vianočného turnaja IPA Trnava v kolkoch

Už v poradí XIII. ročník napísal svoju históriu v sobotu pred štedrým dňom v kolkárni v Modranke.  Pozvanie prijali kolegovia z ÚU IPA Nitra a pomerne vysoká účasť našich členov, vniesla do tohto turnaja vysokú úroveň. Turnaj otvoril a všetkých srdečne privítal vedúci ÚU Trnava Jozef Šmidovič. Potom sa, asistent vedúceho ÚU Ivan Karper ujal organizačných pokynov a dohliadal na…

Vianočné trhy Brno 2023

Tak ako po minulé roky, vedenie územnej úradovne Trnava, organizovalo pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov návštevu vianočných trhov. Po minulej návšteve vianočných trhoch v Budapešti tento rok padol na návštevu vianočných trhov, v európskom meste Vianoc za rok 2023, v meste Brno. Výborná atmosféra panovala už v autobuse. Prvou zástavkou bolo návšteva nákupného centra Olympia, kde na…

Medzinárodný futbalový turnaj IPA Košice

Mužstvo územnej úradovne IPA Trnava, prijalo pozvanie od kolegov z Košíc a prvý krát sa zúčastnilo, v poradí už 26. ročníka Medzinárodného futbalového turnaja v sálovom futbale, o Pohár IPA Košice, ktorý sa konal v dňoch 7.12 až 10. 12 2024 v Košiciach. Účasť mužstiev z Poľskej republiky, Maďarskej republiky, Rumunskej republiky, ako i mužstiev zo Slovenska, vzbudzoval veľký rešpekt a určite sme sa…

Vianočný turnaj o Pohár IPA Trnava v kolkoch – 23.12.2023

Dňa 23.12.2023 sa v čase od 09,00 hod. v priestoroch kolkárskeho oddielu ŠK Modranka v Trnave uskutoční XIII. ročník podujatia s názvom „Vianočný turnaj o Pohár IPA Trnava v kolkoch“, ktoré organizuje Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA. Na uvedené podujatie sú okrem samotnej súťaže jednotlivcov a družstiev pripravené aj hodnotné ceny. Po absolvovaní súťaže a vyhlásení…

Víťazstvo v Znojme

Dňa 18.11.2023 sa mužstvo IPA Trnava zúčastnilo na medzinárodnom turnaji v malom futbale v Znojme ktorý organizovala IPA Znojmo , za účasti mužstiev IPA Hollebrunn/A/, IPA Trnava, IPA Hranice na Morave, IPA Znojmo, IPA Znojmo /B/, a mužstvo PSK Znojmo. Hralo sa na menšie brány bez brankára a systémom každé mužstvo s každým .Za naše mužstvo sa zúčastnili M. Modrovíč,…

Vianočné trhy BRNO

Organizačné zabezpečenie:   Kedy:                            16.12.2023 Odchod:                        16.12.2023 o 9.00 hod. z ÚVTOS Hrnčiarovce   Príchod:                        16.12.2023  do  21.00 hod. Strava:                          individuálna Účastníci:                      členovia IPA+rodinní prísluš. Program:                      nákupné centrum OLYMPIA návšteva Vianočných trhov Cena za  osobu:           náklady hradí IPA Trnava Zájazd sa uskutoční pri počte nad 30 účastníkov. Doprava bude hradená územnou úradovňou IPA Trnava  Prihlásiť sa možno…

IPA Games 2024

Vážení členovia Slovenskej sekcie IPA, vážení športovci. Na 66. Svetovom kongrese IPA v Aténach 2023 bol stanovený termín a štruktúra športov nadchádzajúcich IPA Games 2024, ktoré sa uskutočnia v Rumunsku, športovom stredisku Cheile Gradistei ( Brašov) v termíne od 19. do 24. mája 2024. Tak ako aj na predchádzajúce športové hry vyšle Slovenská sekcia IPA delegáciu športovcov s cieľom obhájiť svoju…

Medzinárodný futbalový turnaj IPA Trnava-Hlohovec

Dňa 4.11.2023 sa uskutočnil v športovej hale v Červeníku turnaj v halovom futbale  za účasti mužstiev IPA Znojmo, IPA Hranice na Moravě, IPA Piešťany, Hasičský  zbor Nitra, IPA Trnava. Z pracovných dôvodov  odstúpilo deň  pred turnajom mužstvo  IPA Nitra. Po rozlosovaní turnaja sa hralo systémom každé mužstvo s každým,  jeden krát  20 minút . Počas turnaja…