Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA vznikla vo februári v roku 1996 ako občianske združenie príslušníkov a zamestnancov Policajného zboru Slovenskej republiky. Počet jej členov v čase založenia predstavoval číslo 25. Postupne sa však z roka na rok členská základňa rozširovala a v súčasnej dobe je v Územnej úradovni Trnava Slovenskej sekcie IPA zaregistrovaných celkovo 410 členov.