Členom je poskytované množstvo aktivít a projektov na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
Medzi sekciami sú vymieňané medzinárodné cestovné formuláre pre členov, ktorí si želajú informácie, kontakty s inými členmi alebo taktiež ubytovanie na cestách v cudzine.
Sociálne a kultúrne aktivity ako týždne priateľstva, organizácia športových podujatí a oslavy výročia sa konajú spravidla tak na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni.
Členovia si môžu v jednotlivých sekciách zakladať najrozličnejšie „krúžky voľného času“, ktorými s rovnako zmýšľajúcimi sledujú spoločné záujmy. Takto sa zišli napríklad rádioamatéri, nadšenci výpočtovej techniky, golfoví hráči, atď.
Medzinárodná policajná asociácia víta a podporuje účasť  rodinných príslušníkov jej členov
V mnohých krajinách sú zriadené v prospech členov a ich rodín tzv. IPA-domy. Podrobné informácie a kontaktné údaje sú pre členov pripravené na web stránke www.ipa-houses.info alebo ich môžu získať od svojich národných sekcií.

V Nemecku sa nachádzajúci zámok Gimborn je vývesnou tabuľou Medzinárodnej policajnej asociácie. Je to medzinárodné konferenčné centrum Medzinárodnej policajnej asociácie, v ktorom sa konajú semináre, konferencie a zhromaždenia. Bližšie informácie o zámku a seminároch, ktoré sa v ňom konajú, je možné získať na web stránke www.ibz-gimborn.de.

Medzinárodný mládežnícky výmenný program slúži k výmene a ubytovaniu detí členov Medzinárodnej policajnej asociácie. Umožňuje mládeži spoznávať cudzie kultúry a ponúka im možnosť rozšíriť si svoju duševnú a kultúrnu vzdelanosť v chránenom kruhu rodiny.

Každoročne sa organizujú medzinárodné stretnutia mládeže, ktoré sú organizované rôznymi sekciami. Sú orientované na mládež vo veku od 15 do 17 rokov s celkovým počtom okolo 50 účastníkov. Vždy je zadaná istá téma a konajú sa aktivity k podpore „medzinárodného duševného postoja“.

Väčšina sekcií vydáva pre svojich členov časopis, noviny alebo obežník s informáciami a článkami o aktivitách. Medzinárodné riadiace centrum rozposiela každý mesiac všetkým národným sekciám informačný bulletin.