ČLENSKÉ 2023

SK3909000000000048280857
Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu: 0048280857
Kód banky: 0900
Variabilný symbol: 2023
Konštantný symbol: 0558
Popis transakcie, účel platby, správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko

  • Fakturačné údaje

    Slovenská sekcia IPA územná úradovňa Trnava
    Kollárová 31. 917 02 Trnava
    IČO: 30807069014

Výbor Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA bol zvolený dňa 22.04.2022 na výročnej schôdzi v Trnave.