Každý rok má mládež – deti a vnúčatá členov IPA z celého sveta možnosť navštíviť jednu cudziu krajinu a zúčastniť sa podujatia, ktoré zostane pre mnohé z nich nezabudnuteľným.

Pre účastníkov je to príležitosť precestovať cudziu krajinu a stretnúť sa s rovesníkmi rôznych kultúr a popritom získať nahliadnutie do histórie, spoločnosti, prírody a rodinného života hostiteľskej krajiny.

Program medzinárodného stretnutia mládeže odzrkadľuje medzinárodného ducha a ciele Medzinárodnej policajnej asociácie. Program je určený deťom a vnúčatám súčasných členov Medzinárodnej policajnej asociácie. K účasti na medzinárodnom stretnutí mládeže je potrebné, aby účastníci na začiatku stretnutia dosiahli minimálny vek 15 rokov a neprekročili maximálny vek 18 rokov, čím sa dosiahne rovnaká veková skupina. Týmto sa má uľahčiť sekcii, ktorá stretnutie organizuje, zostaviť zaujímavé a poučné programy. Účastníci medzinárodného stretnutia mládeže sú vybraní bez rozdielu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva.

Usporiadateľské krajiny predchádzajúcich medzinárodných stretnutí mládeže:

2001 – Veľká Británia
2002 – Maďarská republika
2003 – Fínsko
2004 – Ukrajina
2005 – Rumunsko
2006 – Nový Zéland
2007 – Cyprus
2008 – Austrália

2009 – Izrael

Ďalšie informácie získate na webovej stránke Slovenskej sekcie IPA.