Správa o činnosti za rok 2011

 V Trnave 31.12.2011
Správa
o činnosti Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA za rok 2011
     Činnosť Územnej úradovne IPA Trnava za uvedené obdobie bola vykonávaná v zmysle plánu územnej úradovne na rok 2011.

     Za hodnotené obdobie členovia Územnej úradovne IPA Trnava, zorganizovali a zúčastnili sa na nasledovných akciách a podujatiach:

1./ Dňa 20.03.2011 v čase od 10,00 hod. sa v meste Hlohovec konal II.ročník charitatívneho futbalového turnaja pre oddelenie detskej onkológie na Kramároch (Bratislava) s názvom TOTO CUP. Cieľom tohto podujatia bolo spojiť príjemné (zahrať si futbal a stretnúť staro-nových  priateľov) s užitočným (vyzbieranie finančnej hotovosti na zakúpenie potrebného materiálu pre oddelenie detskej onkológie na Kramároch). Do turnaja sa prihlásilo celkovo 6 mužstiev z mesta Hlohovec, Trnavy a okolia. Na podujatí mala svoje zastúpenie aj Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA, ktorej výber (Karol Babic, Vladimír Ágh, Erik Gajdoš, Branislav Dorušinec, Patrik Krchnák, Andrej Lanák, Marcel Modrovič, Tomáš Forro) po výborných výkonoch obsadil celkové druhé miesto.

2./ V dňoch 21.04.2011 až 24.04.2011 organizovala Slovinská sekcia IPA oslavu pri príležitosti 20. výročia svojho založenia, pričom na tento sviatok pozvala zástupcov viacerých zahraničných sekcií IPA. Pozvanie bolo zaslané aj na Slovenskú sekciu IPA, kde na základe rozhodnutia (za výraznej pomoci vedúceho našej územnej úradovne) boli za Slovenskú sekciu IPA vyslaní dvaja naši členovia – Miroslav Kobza a Milan Šturma, držitelia ocenenia Arthura Troopa. O celom priebehu osláv, pripravenom programe ako aj o svojich pocitoch spracovali informatívnu správu, ktorú si môžete prečítať na internetovej stránke Územnej úradovne Trnava.

3./ Dňa 26.05.2011 sa uskutočnila výročná schôdza Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA.

4./ Dňa 05.07.2011 zorganizovalo vedenie Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA celodenné podujatie s názvom „Návšteva zlínskej ZOO, známej pod historickým názvom Lešná“ (ČR), ktoré bolo určené pre jej členov a ich rodinných príslušníkov (manžel/ky, deti, vnúčatá). Doprava autobusom bola zdarma, pričom ostatné náklady (vstupné, občerstvenie a iné) si účastníci hradili sami (výprava o počte 56 osôb, z toho 28 detí).

5./ Dňa 29.08.2011 sa v čase od 10,00 hod. na strelnici Národného streleckého športového centra (Štrky) v Trnave uskutočnil už tretí ročník podujatia pod názvom „IPA SummerFest 2011“, ktoré pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov pripravilo vedenie Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA. Tento rok sa na podujatí, ktoré je venované hlavne deťom, zúčastnilo celkovo 160 ľudí rôzneho veku (pozn. 86 dospelých a 74 detí). Pri vstupe do areálu strelnice boli účastníci so svojimi ratolesťami privítaní členmi vedenia územnej úradovne, pričom každé z prichádzajúcich detí dostalo pripravený darček v podobe prezentov s logom územnej úradovne (tričko s nápisom „IPA SummerFest 2011“, hrnček, balón, …) a niekoľkých cukríkov a lízaniek.

5./ Dňa 17.09.2011 sa v čase od 09,00 hod. v mestskej športovej hale na ulici Zábranie v Hlohovci uskutočnil Medzinárodný turnaj vo futbale, ktorý organizoval sekretár Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA Mgr. Karol Babic. Turnaja sa zúčastnili dve mužstvá z Českej republiky, jedno z  Chorvátska a tri mužstvá zo Slovenska. Napriek enormnej snahe naše mužstvo obsadilo nakoniec celkové 5. miesto.

6./ Dňa 10.12.2011 sa v čase od 10,00 hod. v priestoroch kolkárskeho oddielu ŠK Modranka v Trnave uskutočnil už III. ročník podujatia s názvom „Vianočný turnaj o Pohár IPA Trnava v kolkoch“, ktoré organizovala Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA. V disciplíne jednotlivcov sa na prvom mieste umiestnil Roman Gese (413 bodov), na druhom mieste Martin Kupkovič (397 bodov), a tretie miesto vo svoj prospech získal Erik Gajdoš (391 bodov). V disciplíne družstiev sa na prvom mieste umiestnilo družstvo v zložení Erik Gajdoš, Miroslav Žák, Karol Gajarský (spolu 1094 bodov), na druhom mieste družstvo v zložení Roman Gese, Peter Grunský, Martin Kupkovič (spolu 1058 bodov) a tretie miesto získalo družstvo v zložení Zdenko Hlavatý, Ľudovít Zachar, Karol Kamenár (spolu 879 bodov).

7./ Dňa 18.09.2010 sa v čase od 09,00 hod. v mestskej športovej hale na ulici Zábranie v Hlohovci uskutočnil Medzinárodný turnaj vo futbale, ktorý organizoval sekretár Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA Mgr. Karol Babic, v ktorom družstvo IPA Trnava obsadilo celkové 3.miesto. K úspechu družstva blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej úradovne.

8./ Dňa 11.12.2010 sa v čase od 10,00 hod. v priestoroch kolkárskeho oddielu ŠK Modranka v Trnave uskutočnil II. ročník podujatia s názvom „Vianočný turnaj o Pohár IPA Trnava v kolkoch“, ktoré pre svojich členov aj tento rok pripravilo vedenie Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA. V porovnaní s I. ročníkom bola zmena v tom, že vedenie našej územnej úradovne pozvalo na podujatie aj troch členov Územnej úradovne Trenčín Slovenskej sekcie IPA a to na základe stanoveného cieľa postupného rozvíjania spolupráce s ostatnými územnými úradovňami v rámci celej Slovenskej sekcie IPA.
9./ Dňa 06.12.2010 sa členovia Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA zúčastnili futbalového turnaja o pohár riaditeľa ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou), ktorý organizoval  ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou v Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici v Trnave, v ktorom obsadili celkové  6.miesto.
     Záverom by som chcel poďakovať všetkým členom Územnej úradovne IPA Trnava, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti územnej úradovne IPA, čím prispeli k dosiahnutiu uvedených výsledkov, ako i k celkovej činnosti našej úradovne.

Správa o činnosti za rok 2010

      V Trnave 31.12.2010

Správa

o činnosti Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA za rok 2010

     Činnosť Územnej úradovne IPA Trnava za uvedené obdobie bola vykonávaná v zmysle plánu územnej úradovne na rok 2010.

   Za hodnotené obdobie členovia Územnej úradovne IPA Trnava, zorganizovali a zúčastnili sa na nasledovných akciách a podujatiach:

1./ Dňa 13.02.2010 sa v čase od 09,00 hod. v priestoroch ART Klubu na Hlavnej ulici č.17 v Trnave uskutočnil I. ročník podujatia s názvom „Turnaj o Pohár IPA Trnava v šípkach“, ktoré pre svojich členov pripravilo vedenie Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA.

2./ OZP ZO Dunajská Streda v spolupráci s Územnou úradovňou Dunajská Streda Slovenskej sekcie IPA zorganizovala dňa 05.06.2010 podujatie s názvom „Deň detí“, ktoré sa konalo v príjemnom prostredí termálneho kúpaliska v Topoľníkoch. Popri sprievodnom programe pozostávajúcom z ukážok policajnej techniky, služobných zbraní, činnosti služobnej kynológie a výstavy plazov (hady, jaštery, …) organizátori vytvorili priestor aj na športové vyžitie vo forme turnaja v plážovom volejbale a futbale. Na uvedené podujatie boli okrem  „domácich“ pozvaní (zo strany IPA Dunajská Streda) aj zástupcovia IPA z Maďarska, Slovinska a dokonca sa pozvanie dostalo aj k nám. Na základe krátkeho času však nebolo z našej strany možné zorganizovať výjazd väčšieho počtu našich členov a tak sa tohto podujatia zúčastnilo celkovo šesť členov úradovne spolu s rodinnými príslušníkmi (celkovo 13 osôb). „Jedinou podmienkou“ bola naša účasť v turnaji v plážovom volejbale, pričom za naše „volejbalové“ mužstvo do turnaja nastúpil Martin Kupkovič, Martin Herega a Marcel Bajcar. Na základe presvedčivých výkonov v uvoľnenej atmosfére s množstvom komických situácií získalo naše mužstvo z celkového počtu ôsmych prihlásených tímov konečné prvé miesto (bez straty jediného setu), na druhom mieste sa umiestnili zástupcovia IPA Szolnok (Maďarsko) a na treťom mieste tím IPA Ľubľana (Slovinsko). Umiestnenie však v tomto prípade nezohrávalo až takú úlohu a išlo hlavne o zábavu.

3./ Dňa 17.06.2010 sa v čase od 09,30 hod. v areáli Športového klubu Slávia Trnava uskutočnilo podujatie s názvom „DEŇ POLÍCIE“, ktoré organizovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. Na uvedené podujatie prišlo pozrieť veľa malých i veľkých „zvedavcov“, ktorí mali možnosť čosi sa dozvedieť o policajnej práci a popritom si odniesť nejaký ten darček. Aj tento rok sa Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA aktívne zapojila do tohto podujatia, ktoré je určené širokej verejnosti a ktorého cieľom je nielen zlepšiť obraz polície v očiach občanov, ale im aj predstaviť niektoré činnosti, ktoré sama vykonáva. Hoci tento rok územná úradovňa nemala svoj vlastný stánok, zabezpečila vydávanie niekoľkých desiatok prezentov označených logom našej úradovne prostredníctvom ochotných pracovníčok oddelenia prevencie a komunikácie. Medzi prezentmi sa okrem rôznych sladkostí nachádzali aj predmety ako nafukovacie „plážové“ balóny, trúbky – vuvuzely, píšťalky, perá, atď., ktorých nákup odsúhlasilo vedenie územnej úradovne.

4./ Dňa 26.06.2010 vedenie Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA zorganizovalo celodenné podujatie s názvom „Návšteva najstaršej európskej ZOO Schönbrunn“ (Viedeň – Rakúsko), ktoré bolo určené pre jej členov a ich rodinných príslušníkov (manžel/ky, deti, vnúčatá). Na počudovanie, napriek nie najlepšiemu počasiu predchádzajúcich dní, počasie v deň podujatia vyšlo na výbornú. Zraz účastníkov sa uskutočnil v čase o 08,00 hod. na parkovisku oproti budove Krajského riaditeľstva PZ v Trnave. Po relatívne krátkej prezentácii výprava o počte 54 osôb (z toho 23 detí) vyrazila smerom do susedného Rakúska.

5./ Dňa 19.08.2010 v čase o 08,30 hod. bol na neoficiálnej návšteve Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Michael Meyers, zamestnanec Spolkového policajného prezídia v Nemecku. O jeho prijatie sa postaral zástupca krajského riaditeľa pplk. Mgr. Peter Müller za účasti vedúceho Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA Mgr. Martina Kupkoviča.

6./ Dňa 29.08.2010 sa v čase od 10,00 hod. na strelnici Národného streleckého športového centra (Štrky) v Trnave uskutočnil druhý ročník podujatia pod názvom „IPA SummerFest 2010“, ktoré pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov pripravil výbor Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA. Uvedeného podujatia, ktoré bolo venované hlavne deťom, sa zúčastnilo celkovo 118 ľudí rôzneho veku (pozn. 65 dospelých a 53 detí).

7./ Dňa 18.09.2010 sa v čase od 09,00 hod. v mestskej športovej hale na ulici Zábranie v Hlohovci uskutočnil Medzinárodný turnaj vo futbale, ktorý organizoval sekretár Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA Mgr. Karol Babic, v ktorom družstvo IPA Trnava obsadilo celkové 3.miesto. K úspechu družstva blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej úradovne.

8./ Dňa 11.12.2010 sa v čase od 10,00 hod. v priestoroch kolkárskeho oddielu ŠK Modranka v Trnave uskutočnil II. ročník podujatia s názvom „Vianočný turnaj o Pohár IPA Trnava v kolkoch“, ktoré pre svojich členov aj tento rok pripravilo vedenie Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA. V porovnaní s I. ročníkom bola zmena v tom, že vedenie našej územnej úradovne pozvalo na podujatie aj troch členov Územnej úradovne Trenčín Slovenskej sekcie IPA a to na základe stanoveného cieľa postupného rozvíjania spolupráce s ostatnými územnými úradovňami v rámci celej Slovenskej sekcie IPA.
9./ Dňa 06.12.2010 sa členovia Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA zúčastnili futbalového turnaja o pohár riaditeľa ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou), ktorý organizoval  ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou v Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici v Trnave, v ktorom obsadili celkové 6.miesto.
Záverom by som chcel poďakovať všetkým členom Územnej úradovne IPA Trnava, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti územnej úradovne IPA, čím prispeli k dosiahnutiu uvedených výsledkov, ako i celkovej činnosti našej úradovne.

Správa o činnosti za rok 2009

                                                                                                                                      V Trnave 31.12.2009
Správa
o činnosti Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA za rok 2009

     Činnosť Územnej úradovne IPA Trnava za uvedené obdobie bola vykonávaná v zmysle plánu územnej úradovne na rok 2009, ktorý bol schválený na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 07. apríla 2009.

   Za hodnotené obdobie členovia Územnej úradovne IPA Trnava, zorganizovali a zúčastnili sa na nasledovných akciách a podujatiach:

1./ Dňa 07. 04. 2009 sa konala výročná členská schôdza Územnej úradovne IPA Trnava, v zasadacej miestnosti KR PZ Trnava.

2./ Dňa 24.4.2008 sa členovia Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnili Medzinárodného halového futbalového turnaja o Pohár IPA Uherské Hradiště (ČR). Futbalového turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev z piatych európskych štátov, pričom naše družstvo obsadilo konečné 5. miesto.

3./ Dňa 30.4.2009 sa v Bratislave konalo mimoriadne zasadnutie Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA, na ktorom našu územnú úradovňu zastupoval vedúci územnej úradovne Mgr. Martin Kupkovič. Informácie na webovej stránke.

4./ Dňa 05. 06. 2009 sa 14 členov našej úradovne zúčastnilo exkurzie v spol. FOOD FARM s.r.o Hlohovec, ktorá sa od roku 2006 začala zaoberať komerčným vinárstvom, pričom sa orientuje na výrobu prémiových a značkových vín pod obchodnou značkou „Golguz„.

5./ Dňa 23.06.2009 sa na Trojičnom námestí v Trnave uskutočnilo podujatie s názvom „DEŇ POLÍCIE“, ktoré organizovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave. Na podujatí sa aktívnym spôsobom spolupodieľala aj naša územná úradovňa, ktorá pre účastníkov pripravila množstvo zaujímavých darčekov. Záujem o získanie niektorého z nich bol naozaj nad očakávanie. Dokazuje to aj skutočnosť, že v priebehu ani nie jednej hodiny (presne 45 minút) zástupcovia územnej úradovne rozdali deťom viac ako 1600 pripravených darčekov (napr. nafukovacie balóny, farbičky, píšťalky, bublifuky, minirádiá, atď.), na ktoré boli tieto ochotné počkať si v rade aj niekoľko minút. To najkrajšie však bolo, keď sa konečne dočkali svojho vytúženého darčeka a nakoniec si mohli zobrať aj nejakú tú sladkosť v podobe lízanky alebo cukríkov.

6./ Dňa 01.09.2009 sa na strelnici Národného streleckého športového centra (Štrky) v Trnave uskutočnil prvý ročník podujatia pod názvom „IPA SummerFest 2009“, ktoré pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov pripravil výbor Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA. Aj napriek zmene termínu konania podujatia, z dôvodu nepriaznivého počasia (dňa 29.08.2009 pršalo resp. lialo ako „z krhle“), záujem zúčastniť sa uvedenej akcie prejavilo dostatočné množstvo našich členov spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Celkovo bolo prítomných 112 osôb rôznych vekových kategórií (pozn. od niekoľko mesačných detí až po „seniorov“), pričom skoro polovicu z tohto počtu tvorili deti. A práve deťom a ich rodičom bola venovaná najväčšia pozornosť, aby mali so svojimi ratolesťami možnosť prežiť jeden zaujímavý a hlavne nevšedný deň v príjemnom prostredí a v spoločnosti „starých“, ale aj nových priateľov.

7./ Dňa 19.09.2009 sa v mestskej športovej hale na ulici Zábranie v Hlohovci uskutočnil Medzinárodný turnaj vo futbale, ktorý organizoval sekretár Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA Mgr. Karol Babic, v ktorom družstvo IPA Trnava obsadilo celkové 2.miesto a družstvo IPA Trnava – PPÚ celkové 5.miesto.
8./ Dňa 03.10.2009 sa členovia Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA zúčastnili VII. ročníka Medzinárodného halového futbalového turnaja o Pohár IPA Znojmo, v ktorom obsadili celkové 3.miesto.
9./ Dňa 04.12.2009 sa členovia Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA zúčastnili futbalového turnaja „starých pánov“ (futbalový turnaj riaditeľa ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou), ktorý organizoval  ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou v Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici v Trnave, v ktorom obsadili celkové  3.miesto.
10./ Dňa 12.12.2009 sa v priestoroch kolkárskeho oddielu ŠK Modranka v Trnave uskutočnil I. ročník podujatia s názvom „Vianočný turnaj o Pohár IPA Trnava v kolkoch“, ktorý pre svojich členov pripravilo vedenie Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA. Do samotnej súťaže sa nakoniec prihlásilo celkovo 31 „kolkárov“, ktorí sa chceli popasovať o celkové umiestnenie, či už v kategórii jednotlivcov alebo družstiev. No toto podujatie nebolo samozrejme len o tom. Hlavným zmyslom celej akcie bolo, aby členovia mali možnosť sa stretnúť, zabaviť, posedieť, porozprávať a získať aj zopár skúseností, ktoré budú v budúcnosti zahrnuté medzi niektoré pekné spomienky každého z nich.

11./ Dňa 19.12.2009 sa v Bratislave konalo zasadnutie Národného prezídia Slovenskej sekcie IPA, na ktorom našu úradovňu zastupoval vedúci územnej úradovne Mgr. Martin Kupkovič. Informácie na webovej stránke.

Záverom by som chcel poďakovať všetkým členom Územnej úradovne IPA Trnava, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti územnej úradovne IPA, čím prispeli k dosiahnutiu uvedených výsledkov, ako i celkovej činnosti našej úradovne.

Správa o činnosti za rok 2008

V Trnave 07.04.2009
Správa
o činnosti Územnej úradovne IPA Trnava za rok 2008
     Činnosť Územnej úradovne IPA Trnava za uvedené obdobie bola vykonávaná v zmysle plánu územnej úradovne na rok 2008, ktorý bol schválený na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 27.marca 2008.
     Za hodnotené obdobie členovia Územnej úradovne IPA Trnava, zorganizovali a zúčastnili sa na nasledovných akciách a podujatiach.:
1./  Dňa 27.marca 2008 sa konala výročná členská schôdza Územnej úradovne IPA Trnava, v zasadacej miestnosti KR PZ Trnava.
2./   Dňa 24.5.2008 sa členovia Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnili Medzinárodného futbalového turnaja v meste Hluk, organizovaného IPA Uherské Hradiště (ČR). Futbalového turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev a to:
–         IPA Trnava /SR/
–          IPA Uherské Hradiště /ČR/
–          IPA Luhačovice /ČR/
–          IPA Hranice na Morave /ČR/
–          IPA Znojmo/ČR/
–          IPA Brod na Kupi „A“ /Chorvátsko/
–          IPA Brod na Kupi „B“ /Chorvátsko/
Naše družstvo v zložení Erik Gajdoš, Miroslav Števík, Patrik Krchnák, Andrej Lanák, Branislav Dorušinec, Marian Belanský a Ivan Šandor sa umiestnilo na peknom 2. mieste.
3./   Dňa 21.6.2008 sa členovia Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnili Medzinárodného futbalového turnaja v meste Knurów, organizovaného IPA Knurow (Poľská republika). Futbalového turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev a to:
–      IPA Trnava /SR/
–      IPA Knurów/PL/
–      IPA Gliwice /PL/
–      IPA Katowice/PL/
–      IPA Znojmo/ČR/
–      IPA Knurów – mestská polícia /PL/
Naše družstvo v zložení Karol Babic, Erik Gajdoš, Marian Belanský, Jozef Blaško, Martin Brestovanský, Vladimír Ágh a Ivan Šandor sa na uvedenom turnaji umiestnilo na peknom 3. mieste.
4./  V mesiaci jún 2008 sa členovia Územnej úradovne IPA Trnava podieľali pri organizovaní Dňa polície, organizovaného KR PZ Trnava, na ktoré zabezpečilo suveníry pre deti ZŠ.
5./ Dňa 20.9.2008 členovia Územnej úradovne IPA Trnava pod vedením Karola Babica zorganizovali Medzinárodný futbalový turnaj na umelej tráve v meste Hlohovec.
Futbalového turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev:
•         IPA Trnava (SR)
•         IPA Uherské Hradiště (ČR)
•         IPA Znojmo (ČR)
•         IPA Mýtna polícia Bratislava (SR)
•         IPA UVTOS Hrnčiarovce nad Parnou (SR)
•         Hotel Patrícia Piešťany (SR)
Konečné poradie:
1.        IPA UVTOS Hrnčiarovce nad Parnou (SR)
2.        IPA Mýtna polícia Bratislava (SR)
3.        IPA Trnava (SR)
4.        IPA Uherské Hradiště (ČR)
5.        Hotel Patrícia Piešťany (SR)
6.        IPA Znojmo (ČR)
Pohár najlepšieho strelca turnaja si prevzal Tomáš Zoubek z IPA Uherské Hradište – 12 gólov. Pohár najlepšieho brankára si prevzal Pavol Gabriška z IPA Mýtna polícia Bratislava.
6.  Dňa 04.10.2008 sa 6 členov Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnilo futbalového turnaja v Českej republike,  organizovaného Územnou úradovňou IPA Znojmo. Uvedeného turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev a to:
–      IPA Trnava /SR/
–      IPA Uherské Hradiště /ČR/
–      IPA Jihlava /ČR/
–      IPA Znojmo /ČR/
–      IPA Znojmo RSK/ČR/
–      IPA Knurów /PL/
Naše družstvo v zložení Karol Babic, Erik Gajdoš, Marian Belanský, Vladimír Ágh, Michal Moravčík a Peter Horváth sa na uvedenom turnaji umiestnilo na 4. mieste.
7.        Dňa 12.12.2008 sa členovia Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnili futbalového turnaja o pohár riaditeľa ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Uvedeného turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev a to :
–         IPA Trnava,
–        GR ZVJS Bratislava,
–        ÚVV Prešov,
–        ÚVV Nitra,
–        ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou,

  –    Krajské riaditeľstvo PZ Trnava.

Naše družstvo v zložení Karol Babic, Erik Gajdoš, Marian Belanský, Vladimír Ágh, Jozef Blaško, Róbert Polakovič, Patrik Krchnák a Patrik Moravanský sa na uvedenom turnaji umiestnilo na 4. mieste. Najlepším brankárom turnaja sa stal člen našej úradovne Jozef Blaško.

     Záverom by som chcel poďakovať všetkým členom Územnej úradovne IPA Trnava, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti územnej úradovne IPA, čím prispeli k dosiahnutiu uvedených výsledkov, ako i celkovej činnosti našej úradovne.

Správa o činnosti za rok 2007

V Trnave dňa 27.3.2008
Správa
o činnosti Územnej úradovne IPA Trnava za rok 2007
     Činnosť Územnej úradovne IPA Trnava za uvedené obdobie bola vykonávaná v zmysle plánu územnej úradovne na rok 2007, ktorý bol schválený na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 29.marca 2007.
     Za hodnotené obdobie členovia Územnej úradovne IPA Trnava, zorganizovali a zúčastnili sa na nasledovných akciách a podujatiach:
1.    Dňa 29.3.2007 sa konala výročná členská schôdza Územnej úradovne IPA Trnava.
2.  V dňoch 23.-24.marca 2007 sa zúčastnilo 11 členov Územne úradovne IPA Trnava Medzinárodného futbalového turnaja v Piešťanoch, organizovaného Slovenskou sekciou IPA, Piešťany CUP 2007. Na uvedenom turnaji sa zúčastnilo 24 družstiev zo SR, ČR, HR, SLO, SRN. Na uvedenom turnaji družstvo IPA Trnava obsadilo 13. miesto.
3.    Dňa 19.5.2007 sa 10 členov Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnilo Medzinárodného futbalového turnaja v Uherskom Hradišti, organizovaného IPA Uherské Hradiště (ČR). Futbalového turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev :
–       IPA Trnava /SR/
–       IPA Uherské Hradiště /ČR/
–       IPA Luhačovice /ČR/
–       IPA Hranice na Morave /ČR/
–       IPA Piešťany /SR/
–       IPA Brod na Kupi „A“ /Chorvátsko/
–       IPA Brod na Kupi „B“ /Chorvátsko/
–       IPA /SRN/
Družstvo Územnej úradovne IPA Trnava sa na uvedenom turnaji umiestnili na 1. mieste.
4.   Dňa 22.9.2007 Územná úradovňa IPA Trnava zorganizovala v meste Hlohovec Medzinárodný futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 6 mužstiev:
–   IPA Trnava „A“/SR/
–       IPA Uherské Hradiště /ČR/
–       IPA Znojmo /ČR/
–   IPA Hranice na Morave/ČR/
–   IPA UVTOS Hrnčiarovce /SR/
–   IPA Trnava „B“ /SR/
     Družstvo Územnej úradovne IPA Trnava „A“ sa na uvedenom turnaji umiestnilo na 2. mieste a družstvo IPA Trnava „B“ sa umiestnilo na 3. mieste.
5.    Dňa 06.10.2007 sa 7 členov Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnilo Medzinárodného futbalového turnaja v Znojme (ČR), organizovaného IPA Znojmo. Futbalového turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev :
–   IPA Znojmo /ČR/
–   IPA Jihlava /ČR/
–       IPA Trnava /SR/
–       IPA Znojmo RSK /ČR/
–       IPA Knurów /PL/
–       IPA Uherské Hradiště /ČR/
Družstvo Územnej úradovne IPA Trnava na uvedenom turnaji obsadilo 2. miesto.
6.    Dňa 17. novembra 2007 sa vedúci Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnil zasadania Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA, ktorý sa konal v Dunajskej Strede.
     Záverom by som chcel poďakovať všetkým členom územnej úradovne IPA Trnava, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti územnej úradovne, čím prispeli k dosiahnutiu uvedených výsledkov, ako i celkovej činnosti našej úradovne. Záverom by som chcel požiadať všetkých členov, aby každú akciu súvisiacej z činnosťou IPA nahlásili výboru IPA a spracovali krátku správu o priebehu akcie. Či už je to na úseku získavania kontaktov a skúseností medzi jednotlivými úradovňami IPA, či už rámci Slovenskej republiky, alebo v zahraničí, ako i športových, kultúrnych a ostatných podujatí.
     Verím, že budúca činnosť našej úradovne bude mať stúpajúcu tendenciu, čo závisí od aktivity každého člena úradovne IPA Trnava.

Správa o činnosti za rok 2006

V Trnave dňa 29.3.2007
Správa
o činnosti Územnej úradovne IPA Trnava za rok 2006
     Činnosť Územnej úradovne IPA Trnava za uvedené obdobie bola vykonávaná v zmysle plánu územnej úradovne na rok 2006, ktorý bol schválený na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 23 .marca 2006.
     Za hodnotené obdobie členovia Územnej úradovne IPA Trnava, zorganizovali a zúčastnili sa na nasledovných akciách a podujatiach.:
1. Dňa 23. marca 2006 sa konala výročná členská schôdza Územnej úradovne IPA Trnava, v zasadacej miestnosti KR PZ Trnava.
2.   V dňoch 23. až 26. marca 2006 sa 10 členov Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnili Medzinárodného futbalového turnaja IPA CAP Piešťany, organizovaného Slovenskou sekciou IPA. Z celkového počtu 18 družstiev sa družstvo Územnej úradovne IPA Trnava umiestnilo na 13. mieste.
3.   V dňoch 21.4.-22.4.2006 sa členovia Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnili streleckej súťaže IPA CUP na strelnici v Sokolovciach. Na uvedenej súťaži sa zúčastnilo 13 družstiev z 13 krajín. Družstvo Územnej úradovne IPA Trnava v zložení: Mgr. Mogilský, Šturdík a Chovanec obsadili v kategórii družstiev I. miesto. V kategórii jednotlivcov obsadil Šturdík 1. miesto, Mgr. Mogilský 2. miesto a Chovanec 4. miesto.
4.   Dňa 28.4.2006 sa družstvo Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnilo VI. ročníka Medzinárodného futbalového turnaja organizovaného Územnou úradovňou IPA Uherské Hradiště (ČR). Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev, pričom družstvo Územnej úradovne IPA Trnava sa umiestnilo na 4. mieste.
5.   Dňa 23.9.2006 Územná úradovňa IPA Trnava zorganizovala v meste Hlohovec Medzinárodný futbalový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo 6 družstiev: 3 družstvá zo Slovenska, 2 družstvá z Českej republiky a 1 družstvo z Poľska. Družstvo Územnej úradovne IPA Trnava sa umiestnilo na 4. mieste.
6.   Dňa 1. októbra 2006 sa členovia Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnili V. ročníka turnaja v kolkoch, o putovný pohár Územnej úradovne IPA ÚOÚČ a DM v Bratislava, kde družstvo IPA Trnava sa umiestnilo na 7. mieste a taktiež bolo ocenené Pohárom fair-play. V jednotlivcoch kategórii žien sa p. Martina Kredatusová umiestnila na 3. mieste a v kategórii mužov p. Martin Kupkovič na 7. mieste.
7.   Dňa 14.10.2006 sa družstvo Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnilo v Českej republike Medzinárodného futbalového turnaja, organizovaného Územnou úradovňou IPA Znojmo, na ktorom sa zúčastnilo 8 družstiev. Družstvo Územnej úradovne IPA Trnava sa umiestnilo na 4. mieste.
8.   Účasť vedúceho Územnej úradovne IPA Trnava na zasadaní Národného prezídia Slovenskej sekcie IPA dňa 25. novembra 2006 konaného v Bratislave.
     Záverom by som chcel poďakovať všetkým členom územnej úradovne IPA Trnava, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti územnej úradovne IPA, čím prispeli k dosiahnutiu uvedených výsledkov, ako i celkovej činnosti našej úradovne. Záverom by som chcel požiadať všetkých členov, aby každú akciu súvisiacej z činnosťou IPA nahlásili výboru IPA a spracovali krátku správu o priebehu akcie. Či už je to na úseku získavania kontaktov a skúseností medzi jednotlivými úradovňami IPA, či už rámci Slovenskej republiky, alebo v zahraničí, ako i športových, kultúrnych a ostatných podujatí.
     Verím, že budúca činnosť našej úradovne bude mať stúpajúcu tendenciu, čo závisí od aktivity každého člena Územnej úradovne IPA Trnava.

Správa o činnosti za rok 2005

V Trnave dňa 23.3.2006
Správa
o činnosti Územnej úradovne IPA Trnava za rok 2005

 

 

     Činnosť Územnej úradovne IPA Trnava za uvedené obdobie bola vykonávaná v zmysle plánu územnej úradovne na rok 2005, ktorý bol schválený na výročnej členskej schôdze konanej dňa 10. marca 2005.
     Za hodnotené obdobie členovia Územnej úradovne IPA Trnava, zorganizovali a zúčastnili sa na nasledovných akciách a podujatiach.:
1.        Dňa 10. marca 2005 sa konala výročná členská schôdza Územnej úradovne IPA Trnava.
2.        V dňoch 20. až 23. marca sa 10 členov Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnilo Medzinárodného halového futbalového turnaja IPA CUP Piešťany, organizovaného Slovenskou sekciou IPA.
3.     Dňa 8. mája 2005 sa 4 členovia Územnej úradovne IPA Trnava, zúčastnili 4. ročníka turnaja v kolkoch, o putovný pohár Územnej úradovne IPA ÚOÚČ a DM v Bratislava.
4.      V dňoch 19. mája až 26. mája sa 22 členov Územnej úradovne IPA Trnava, zúčastnilo recipročnej návštevy IPA Izrael.
5.   Dňa 20. mája 2005 sa 10 členov Územnej úradovne IPA Trnava, zúčastnili Medzinárodného halového futbalového turnaja v Poľsku, organizovaného IPA Knurów, za účasti členov IPA Poľskej republiky, IPA Maďarskej republiky a IPA Slovenskej republiky.
6.    V mesiaci jún 2005 sa 4 členovia Územnej úradovne IPA Trnava, podieľali pri organizovaní Dňa polície, organizovaného KR PZ Trnava.
7.     Dňa 24. septembra 2005 zorganizovala Územná úradovňa IPA Trnava v Hlohovci, Medzinárodný futbalový turnaj za účasti členov IPA Trnava, IPA Hlohovec, ÚVTOS Hrnčiarovce, IPA Poľskej republiky a IPA Českej republiky. Tu by som chcel poďakovať všetkým členom, ktorí sa pod vedením Karola Babica podieľali na zorganizovaní uvedeného turnaja, z ktorého si zúčastnení členovia IPA odniesli bohatý športový a kultúrny zážitok.
8.    Dňa 8. októbra sa 10 členov Územnej úradovne IPA Trnava, zúčastnilo futbalového turnaja v Českej republike, organizovaného Územnou úradovňou IPA Znojmo.
9.   Dňa 19. novembra sa vedúci Územnej úradovne IPA Trnava Mgr. Vladimír Mĺkvy zúčastnil zasadania Národného prezídia Slovenskej sekcie IPA, konaného 19. novembra 2005 v Bratislave.
     Záverom by som chcel poďakovať všetkým členom Územnej úradovne IPA Trnava, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti územnej úradovne, čím prispeli k dosiahnutiu uvedených výsledkov, ako i celkovej činnosti našej úradovne. Činnosť a celkové hodnotenie územnej úradovne je závislá od aktivity každého člena, ako sa podieľa na živote úradovne, získavaním kontaktov a skúseností medzi jednotlivými úradovňami IPA, či už v rámci Slovenskej republiky alebo v zahraničí. Na dosiahnutí uvedených výsledkov sa nemalou mierou podieľalo i vedenie KR PZ Trnava, ktoré činnosť našej úradovne aktívne podporuje.
Verím, že budúca činnosť našej úradovne bude mať stúpajúcu tendenciu, čo závisí od aktivity každého člena úradovne IPA Trnava.

Správa o činnosti za rok 2004

V Trnave dňa 10.3.2005
Správa
o činnosti Územnej úradovne IPA Trnava za rok 2004
 
     I napriek tomu, že rok 2004 bol náročný z hľadiska plnenia služobných úloh a za uvedené obdobie došlo k značným personálnym zmenám, či už odchodu členov na pracoviská mimo Trnavský kraj ako i odchodu zo služobného pomeru, členovia IPA Trnava zorganizovali a podieľali sa na nasledovných podujatiach:
1.        V mesiaci marec 2004 sa členovia IPA Trnava zúčastnili na futbalovom turnaji organizovanom IPA Luhačovice – ČR, kde obsadili 6. miesto.
2.        Členovia IPA Trnava sa v mesiaci marec 2004 podieľali na spoluorganizovaní halového turnaja Piešťany CUP, organizovaného Slovenskou sekciou IPA.
3.        V mesiaci apríl 2004 sa členovia Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnili Európskeho šampionátu v streľbe „FREE CONTEST“ v Chebe (ČR), kde v jednotlivcoch zo 750 pretekárov Róbert Orihel obsadil pekné 6. miesto.
4.        V mesiaci máj 2004 sa členovia IPA Trnava podieľali na spoluorganizovaní a zabezpečovaní Medzinárodnej konferencie štátov Strednej a východnej Európy IPA v Piešťanoch, za účasti 15 štátov Európy.
5.        Pri príležitosti 10. výročia založenia Slovenskej sekcie IPA sa v mesiaci máj 2004 členovia IPA Trnava zúčastnili programu a gala večera konaného v Piešťanoch.
6.        Člen výboru IPA Trnava sa v mesiaci október 2004 zúčastnil Medzinárodnej konferencie na Korfu, kde sa zúčastnili členovia IPA z 15 štátov.
7.        Na základe pozvania IPA Gorícia sa člen výboru IPA Trnava zúčastnil 15. výročia založenia IPA Gorícia v Taliansku a Slovinsku.
8.       V mesiaci október 2004 sa členovia IPA Trnava zúčastnili futbalového halového turnaja organizovaného IPA Znojmo (ČR), kde obsadili 8. miesto.
9.        V priebehu mesiaca september 2004 navštívil Trnavský kraj člen IPA Florida a 12 členov IPA Francúzska, kde naša úradovňa zabezpečovala program počas ich pobytu. Navštívili historické pamiatky mesta Trnavy, Smolenický zámok ako i kúpeľné mesto Piešťany.
10.    Členovia IPA Trnava sa v mesiaci november 2004 zúčastnili Medzinárodnej streleckej súťaži organizovanej IPA Piešťany, kde obsadili 2. miesto.
11.    V mesiaci december 2004 sa vedúci Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnil II. zasadania Národného kongresu Slovenskej sekcie IPA, kde hlavným bodom programu bolo schválenie nových stanov Slovenskej sekcie IPA ako i výboru Slovenskej sekcie IPA. Za prezidenta Slovenskej sekcie IPA bol opätovne zvolený JUDr. Bohuslav Jad’uď.
     Záverom by som chcel poďakovať všetkým členom IPA Trnava, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti Územnej úradovne IPA v Trnave, čím prispeli k dosiahnutiu uvedených výsledkov ako i celkovej činnosti našej úradovne. Celková činnosť každej úradovne je závislá od aktivity každého člena, ako sa podieľa na živote úradovne, získavaním kontaktov a skúseností medzi jednotlivými úradovňami IPA, či už v rámci Slovenskej republiky alebo zahraničia. Na dosiahnutí uvedených výsledkov sa nemalou mierou podieľa i vedenie KR PZ Trnava, ktoré činnosť našej úradovne aktívne podporuje.
Verím, že budúca činnosť našej úradovne bude mať stúpajúcu tendenciu, čo závisí od aktivity každého člena úradovne IPA Trnava.

 

Správa o činnosti za rok 2002

V Trnave 15. 4. 2003
Správa
o činnosti Územnej úradovne IPA Trnava za rok 2002
     Dňa 14.3.2002 sa konala v zasadacej miestnosti budovy KR PZ v Trnave výročná členská schôdza IPA – úradovňa Trnava. Na výročnej schôdze bola zhodnotená činnosť za obdobie roka 2001 a boli vytýčené základné plány činnosti na rok 2002. Výročnou členskou schôdzou IPA – úradovňa Trnava bol schválený plán činnosti na rok 2002.
     V zmysle uvedeného schváleného plánu činností v roku 2002 neboli uskutočnené nasledovné akcie:
–           prechod Paliny, ktorý organizovala IPA Mikulov (ČR) nebol uskutočnený z organizačných dôvodov – nezáujem členov,
–           na futbalovom turnaji organizovaným Holandskou sekciou IPA sme sa nezúčastnili z dôvodu neobdržania pozvánky,
–           recipročnej návštevy v Izraeli sme sa nezúčastnili z dôvodu nepriaznivej politickej situácie.
     I napriek tomu, že rok 2002 bol náročný z hľadiska plnenia služobných úloh, Územná úradovňa IPA Trnava sa zúčastnila a zabezpečila viacero akcií s rôznymi úradovňami IPA na Slovensku ako i v zahraničí:
     V mesiaci marec 2002 sa členovia IPA Územná úradovňa Trnava zúčastnili už tradičných streleckých pretekov FREE CONTEST v Chebe – Dolný Ždanov (Česká republika), kde sme už po minulé roky dosiahli veľa dobrých výsledkov. Taktiež v mesiaci marec sa futbalové družstvo zúčastnilo Medzinárodného futbalového turnaja Piešťany CUP, ktorý organizovala Slovenská sekcia IPA.
     Na základe pozvania Územnej úradovne Szolnok Maďarskej sekcie IPA sa v mesiaci máj 2002 zúčastnilo šesť členov Územnej úradovne IPA Trnava tradičných rybárskych pretekov pri meste Szolnok. Uvedené podujatie bolo obohatené návštevou historických pamiatok ako i policajnej stanice.
     Taktiež v mesiaci máj 2002 sa 10 členov Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnilo Medzinárodného halového turnaja, organizovaného územnou úradovňou IPA Uherské Hradiště v Českej republike, kde obsadili 1. miesto.
V dňoch 9.6.-15.6.2002 sa štyria členovia Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnili Medzinárodného týždňa polície v Lido di Jesolo. Počas uvedeného týždňa polície sa konal kongres a semináre zaoberajúce sa problematikou spolupráce a zlepšenie činnosti na úseku odhaľovania trestnej činnosti a hlavne vzťahov polícia – občan. Na uvedenom kongrese členovia územnej úradovne IPA Trnava vystúpili s príspevkom na tematiku zlepšenia vzťahov polície a verejnosti na Slovensku. Uvedený príspevok bol taktiež publikovaný vo výslednom materiáli z uvedeného kongresu, ktorý vydala talianska sekcia IPA. Na uvedenom podujatí bolo taktiež v súčinnosti s talianskou políciou vykonávané praktické hliadkovanie v rekreačnej oblasti Lido di Jesolo vlastnými služobnými motorovými vozidlami zúčastnených štátov a to Slovenska, Slovinska, Rakúska, Nemecka, Belgicka, Švajčiarska, Poľska, Talianska ako i pešie hliadkovanie policajtov z Rumunska, Kanady, New Yorku a New Jersey. Na uvedenom podujatí bola taktiež prehliadka novej techniky a vozidiel používaných v talianskej polícii. V kultúrnej časti vystúpila Klagenfurtská policajná dychovka z Rakúska ako i z Talianska.
V mesiaci jún 2002 sa zúčastnili piati členovia Územnej úradovne IPA Trnava turnaja v kolkoch organizovaného úradovňou IPA Bratislava, kde obsadili piate miesto.
     Ďalej sme v uvedenom mesiaci zabezpečovali pobyt a program 42 členom Územnej úradovne IPA Kreis Steinfurt zo SRN v Trnavskom kraji.
     Taktiež v mesiaci jún 2002 sa územná úradovňa Trnava podieľala pri zabezpečení a organizovaní Dňa polície, organizovaného KR PZ Trnava v počte 15 členov.
     V mesiaci september 2002 sa na základe výberu Slovenskej sekcie IPA zúčastnil člen Územnej úradovne IPA Trnava Medzinárodného stretnutia IPA TOURS vo Francúzsku.
     V mesiaci október 2002 sa družstvo Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnilo Medzinárodného futbalového turnaja organizovaného Územnou úradovňou IPA Znojmo v Českej republike, kde sa umiestnilo na peknom 2. mieste.
     Ďalej v mesiaci október 2002 Územná úradovňa IPA Trnava zorganizovala a zabezpečila  V. ročník Medzinárodného halového futbalového turnaja v hale Družba v Trnave, kde na prvom mieste sa umiestnila miestna územná úradovňa. Pre zahraničných účastníkov bol zabezpečený pobyt a aj program, počas ktorého navštívili kultúrne pamiatky v meste Trnava. Uvedeného futbalového turnaja sa zúčastnilo 90 členov územných úradovní zo Slovenska ako i zo zahraničia.
     V mesiaci november 2002 navštívili Slovensko štyria členovia Územnej úradovne IPA Padova, ktorej pobyt na území Slovenska organizačne zabezpečovala Územná úradovňa IPA Trnava. Okrem iného bola zabezpečená prehliadka KR PZ v Trnave ako i samotná praktická činnosť výkonu služby na diaľničnom oddelení KR PZ Trnava.
     Taktiež v mesiaci november 2002 Územná úradovňa IPA Trnava zabezpečovala pobyt a program na Slovensku členom Územnej úradovne IPA Berg z Rakúska. Účelom návštevy bolo zoznámenie sa s prácou polície v pôsobnosti KR PZ Trnava ako i výmena skúseností medzi jednotlivými políciami.
     Členovia Územnej úradovne IPA Trnava sa v mesiaci december 2002 podieľali na organizovaní a zabezpečení Medzinárodného kolkového turnaja v Dunajskej Strede za účasti slovenských úradovní ako i Územných úradovní IPA Szolnok a IPA Györ z Maďarska.
     Záverom správy o činnosti Územnej úradovne IPA Trnava za rok 2002 by som chcel poďakovať všetkým členom, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti Územnej úradovne IPA v Trnave, čím prispeli k dosiahnutiu uvedených výsledkov činnosti našej úradovne. Celková činnosť úradovne je závislá na aktivite každého člena ako sa podieľa pri získavaní skúseností medzi jednotlivými úradovňami IPA ako i zložkami PZ, či už v rámci SR, alebo zahraničia. Na týchto výsledkoch sa nemalou mierou podieľalo i služobné vedenie KR PZ Trnava ako aj sponzori a mediálni partneri, ktorí podporujú činnosť našej územnej úradovne.
     Verím, že činnosť našej úradovne bude mať i v budúcnosti stúpajúcu tendenciu, čo závisí hlavne od aktivity každého člena územnej úradovne.
     Ďakujem za pozornosť.          

Správa o činnosti za rok 2001

V Trnave 14.3.2002
Správa
o činnosti Územnej úradovne IPA Trnava za rok 2001
 
     Dňa 5. 4. 2001 sa konala v zasadacej miestnosti budovy Krajského riaditeľstva PZ v Trnave výročná členská schôdza IPA – úradovňa Trnava. Na výročnej schôdze bola zhodnotená činnosť za obdobie roku 2000 a zároveň boli vytýčené hlavné body plánu činnosti na rok 2001. Výročnou členskou schôdzou IPA – úradovne Trnava bol schválený plán činnosti na rok 2001.
V zmysle schváleného plánu činnosti na rok 2001 neboli uskutočnené nasledovné akcie:
1. V mesiaci máj sa neuskutočnila recipročná návšteva na základe pozvania IPA Izrael, ktorá bola preložená na mesiac október na žiadosť Izraelskej strany. Vzhľadom na nepriaznivú medzinárodnú situáciu bol nakoniec i októbrový termín odložený. V prípade priaznivej situácie sa uvedená akcia uskutoční nie skôr ako na jeseň 2002.
 2. V súvislosti s preložením termínu návštevy Izraela na mesiac október sa neorganizoval tradičný Medzinárodný futbalový turnaj o Pohár úradovne IPA Trnava.
I napriek tomu, že rok 2001 bol náročný z hľadiska plnenia služobných úloh, Územná úradovňa IPA Trnava sa podieľala a zúčastnila na nasledovných aktivitách IPA:
     V dňoch 27.4.-28.4.2001 sa družstvo IPA Combat Trnava zúčastnilo na základe pozvania na 12.ročníku Medzinárodných streleckých pretekoch FREE CONTEST v Chebe – Dolný Ždanov (Českej republike). Vedúcim nášho trojčlenného družstva bol člen IPA Trnava Róbert Orihel. V súťaži družstiev obsadili z celkového počtu 219 trojčlenných družstiev      6. miesto. V súťaži jednotlivcov obsadil člen IPA Trnava – Mgr. Stanislav Hutár 7. miesto.
     V dňoch 2.5.-6.5.2001 na základe písomného pozvania Maďarskej sekcie IPA Szolnok sa IPA – úradovňa Trnava zúčastnila na V. ročníku Medzinárodných rybárskych pretekoch na mŕtvom ramene rieky Tisza, zvanom Alcsi. Na uvedených pretekoch sa zúčastnili dve družstvá Českej sekcie IPA Hevlín, jedno družstvo zo Slovinskej sekcie IPA Nova Gorica, jedno družstvo z IPA Padova (Taliansko) a 14 domácich družstiev. Za IPA Trnava sa zúčastnila 5 členná skupina pod vedením Zoltána Herdicsa.
     Dňa 25.5.2001 na základe písomného pozvania IPA Uherské Hradiště (Česká republika) sa družstvo IPA Trnava zúčastnilo II. ročníka Medzinárodného halového futbalového turnaja o Pohár IPA Uherské Hradiště. Vedúcim družstva bol člen výboru IPA Trnava Ing. Ivan Dobrovodský. Z celkového počtu šiestich zúčastnených družstiev naše družstvo obsadilo prvé miesto.
     Na základe žiadosti a doporučenia Daniela F.Heinrichsa z Californie, ktorý je koordinátor IPA California pre Slovenskú a Českú republiku, IPA Trnava prijala dňa 4.10.2001 člena IPA z Pompano Beach, štátu Florida – p. Boba Killena, vedúceho úradovne IPA, ktorý bol na mesačnom pobyte v Európe za účelom návštev jednotlivých úradovní IPA, pôsobiacich v Európe. Pri tejto príležitosti členovia výboru IPA Trnava Mgr. Vladimír Mĺkvy a Ing. Ivan Dobrovodský zabezpečili na uvedený deň program a to prijatie na KR PZ Trnava, kde si navzájom vymenili skúsenosti po úseku služobnej činnosti a o aktivitách úradovní IPA v jednotlivých štátoch. Súčasťou programu bolo i nadviazanie nových kontaktov medzi úradovňami. Ďalej bola zabezpečená prehliadka Smolenického zámku, kde boli oboznámený s históriou zámku ako i s históriou regiónu a vo večerných hodinách bola zabezpečená prehliadka historických častí mesta Trnavy, spojená so slávnostnou večerou v poľovníckej reštaurácii v Horných Orešanoch.
     Záverom správy o činnosti by som chcel skonštatovať, že činnosť úradovne v roku 2001 sa neniesla v znamení takej aktivity ako po uplynulé roky z dôvodu nepriaznivej medzinárodnej situácie, ktorá nám neumožnila v plnej miere zrealizovať plánované aktivity, nakoľko boli plnené zvýšené mimoriadne opatrenia súvisiace s plnením služobných úloh.
     Chcel by som poďakovať, tým členom našej úradovne, ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti Územnej úradovne IPA Trnava, čím v značnej miere prispievajú k celkovej činnosti úradovne. Avšak musím zdôrazniť i to, že celková činnosť, úradovne IPA Trnava je závislá na aktivite každého člena, ako sa podieľa, pri získavaní skúseností medzi jednotlivými úradovňami IPA ako i jednotlivými zložkami Policajného zboru, či už v rámci Slovenskej republiky, tak i vo vzťahu k zahraničiu. Na uvedených výsledkoch sa nemalou mierou podieľali aj sponzori, mediálni partneri ako i samotné vedenie KR PZ Trnava, ktorí činnosť našej úradovne aktívne podporujú.
     Verím, že činnosť našej úradovne bude mať do budúcnosti stúpajúcu tendenciu, čo závisí hlavne od aktivity každého člena Územnej úradovne IPA Trnava.
Ďakujem za pozornosť.

Správa o činnosti za rok 2000

V Trnave dňa 5.4.2001
Správa
o činnosti Územnej úradovne IPA Trnava za rok 2000
  
     Dňa 27.1.2000 sa konala v zasadacej miestnosti budovy Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava výročná členská schôdza IPA – úradovne Trnava. Na výročnej schôdzi bola zhodnotená činnosť za obdobie roka 1999 a zároveň boli vytýčené základné plány činnosti na rok 2000. Výročnou členskou schôdzou Územnej úradovne IPA Trnava bol schválený plán činnosti na rok 2000.
     V zmysle schváleného plánu činnosti  na rok 2000 neboli uskutočnené nasledovné akcie :
1 Účasti delegátov Úradovne IPA Trnava na kongrese Slovenskej sekcie IPA- tento bod plánu sa neuskutočnil, nakoľko sa uvedený kongres nekonal.
2. Účasti na tradičnom stretnutí karavanistov IPA Naburg – v roku 2000 – uvedené stretnutie nebolo organizované.
     I napriek tomu, že rok 2000 bol náročný z hľadiska plnenia služobných úloh, úradovňa IPA – Trnava bola aktívnym článkom Slovenskej sekcie IPA, i keď vyššie uvedené úlohy neboli splnené. IPA Trnava zorganizovala a zúčastnila sa nasledovných podujatí:
     V mesiaci apríl sa družstvo IPA Trnava zúčastnila na základe pozvania na XII. ročníku Medzinárodných streleckých pretekoch FREE CONTEST v Chebe – Dolný Ždanov (Česká republika). Spoločné družstvo IPA-Combat Trnava, v zložení Róbert Orihel, Stanislav Hutár a František Halaksa, získalo v družstvách pekné štvrté miesto a v jednotlivcoch skončil Róbert Orihel na 2. mieste.
     V dňoch 21.5.-28.5.2000 sa členovia IPA Trnava na základe pozvania IPA Benátky zúčastnili Medzinárodného týždňa polície, kde sa zúčastnilo 15 pozvaných štátov vrátane domácich (Európa – Rakúsko, Belgicko, Holandsko, Slovinsko, Česká republika, Poľsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Slovensko a Taliansko / Amerika – USA štát Illinois a Kanada). Zo Slovenska sa zúčastnilo 8 členov IPA Trnava na služobnom motorovom vozidle. Počas týždňa medzinárodnej polície, ktorý bol v meste Lido di Jesolo bolo vykonaných niekoľko prehliadok na služobných motorových vozidlách zúčastnených štátov ako aj policajtov v služobných rovnošatách, mestskej, štátnej, finančnej, jazdeckej polície z Talianska a letky Ministerstva vnútra. Okrem prehliadok sa konalo medzinárodné fórum polície za účasti vysokých funkcionárov Ministerstva vnútra z Ríma na tému Bezpečnosť v mestách, služba polície k občanom a úlohy riadiacich zložiek v polícii. Počas pobytu IPA úradovňa Benátky zorganizovala pre delegátov jednodňový zájazd do Benátok na policajnom motorovom člne, kde bola prehliadka námestia sv. Marka ako aj historických pamiatok mesta.
     Na pozvanie IPA Viedeň sa dňa 30.6.2000 štyria členovia našej úradovne zúčastnili podujatia organizovaného k 40. výročiu založenia IPA Viedeň. Uvedeného podujatia sa zúčastnili členovia IPA Viedeň, IPA Trnava, IPA Maďarsko, IPA SRN a IPA Poľsko. Po ukončení slávnostného aktu si zahraničné delegácie prezreli múzeum IPA Viedeň a navštívili novú policajnú stanicu v 10 Bezirku (okrsku).
V dňoch 18.9.-25.9.2000 navštívila Slovenskú republiku výprava IPA Izrael. Uvedenú výpravu organizačne ako i finančne zabezpečovala IPA úradovňa Trnava.
     V dňoch 24.11.-25.11.2000 sa zúčastnilo družstvo Územnej úradovne IPA Trnava            I. ročníka Predvianočného turnaja v halovom futbale v Hradci Králové na základe pozvania tamojšej úradovne IPA. Turnaja sa zúčastnili okrem nášho družstva zástupcovia IPA Hradec Králové, IPA Ostrov nad Ohří, IPA Jelenia Gora a IPA Drážďany. IPA Trnava reprezentovali Marián Novák, Pavol Gabriška, p. Šiška, Róbert Orihel, p. Tibenský, Ivan. Ješko a Ladislav Bejdák. V celkovom poradí skončilo družstvo IPA Trnava na druhom mieste za víťazným družstvom IPA Jelenia Gora. Súčasťou účasti na turnaji boli i sprievodné spoločenské akcie. Pred samotným turnajom v deň príchodu absolvovala skupina poznávaciu prehliadku mesta Hradec Králové vrátane turistických a kultúrno-umeleckých pamiatok. Prehliadka bola taktiež spojená s obhliadkou policajných pracovísk v rámci Krajského veliteľstva ako i obvodného oddelenia. Družstvo IPA Trnava sa po ukončení turnaja zúčastnilo aj záverečného spoločenského večera, ktoré bolo spojené s vyhlásením výsledkov turnaja a odovzdania cien najlepším.
     V dňoch 20.10.-22.10.2000 sa uskutočnil IV. ročník Medzinárodného futbalového halového turnaja o Pohár IPA Trnava, ktorý sa konal v športovej hale Družba v Trnave. Uvedeného futbalového turnaja sa zúčastnili družstvá IPA Padova (Taliansko), IPA Szolnok (Maďarsko), IPA Hradec Králové (Česká republika), IPA Viedeň (Rakúsko), IPA Piešťany a IPA Trnava. Okrem samotného futbalového stretnutia bol pre hostí organizovaný i rôzny program ako napr. prehliadka historických častí mesta Trnavy ako i návšteva Smolenického zámku. Samotný futbalový turnaj mal dobrý priebeh a víťazom turnaja sa stala IPA Trnava.
     V dňoch 10.11.-11.11.2000 sa na pozvanie vedúceho úradovne IPA Padova zúčastnili návštevy v Taliansku zástupcovia IPA Trnava a to vedúci úradovne Vladimír Mĺkvy a člen výboru Marián Počuch ako tlmočník. Dňa 10.11.2000 sa konalo slávnostné privítanie a spoločná večera s predstaviteľmi IPA Padova, na ktorom sa prehlbovali priateľské kontakty.
     Dňa 11.11.2000 sa v dopoludňajších hodinách konala návšteva Policajného riaditeľstva v Padove, kde boli naši reprezentanti prijatí policajným riaditeľom a policajným kvestorom. Následne bola vykonaná návšteva príslušných oddelení, kde sa vymieňali skúsenosti z policajnej praxe. Taktiež si členovia našej úradovne prezreli techniku s akou talianski policajti pracujú vo výkone a miestny autopark. V popoludňajších hodinách boli naši zástupcovia prijatí na radnici viceprimátorom mesta Padova. Po prijatí sa konala prehliadka mesta Padova, (hlavné historické pamiatky, druhé najväčšie námestie v Európe, Bazilika sv. Antona, miestna univerzita so slávnou kaviarňou Pedroki). Vo večerných hodinách sa konal policajný bál v medzinárodnom hoteli Sheraton v Padove, kde sa zúčastnili okrem predstaviteľov IPA Padova a našej delegácie aj delegáti zo SRN a IPA Szolnok (Maďarsko).
     Záverom by som chcel poďakovať všetkým členom, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti Územnej úradovne IPA v Trnave, čím prispeli k dosiahnutiu dobrých výsledkov celkovej činnosti našej úradovne. Celková činnosti úradovne IPA Trnava je závislá na aktivite každého člena ako sa podieľa pri získavaní skúseností medzi jednotlivými úradovňami IPA, či už v rámci Slovenskej republiky, alebo zahraničia. Na týchto výsledkoch sa nemalou mierou podieľalo i služobné vedenie KR PZ Trnava a hlavne sponzori a mediálni partneri.
     Verím, že činnosť našej úradovne bude mať i v budúcnosti stúpajúci trend, čo sa týka aktivity, samozrejme to závisí od každého člena IPA.

Správa o činnosti za rok 1999

V Trnave dňa 27.1.2000
Správa
o činnosti Územnej úradovne IPA Trnava za rok 1999
  
     Dňa 9.3.1999 sa konala v zasadacej miestnosti budovy Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava výročná členská schôdza IPA – úradovňa Trnava. Na výročnej schôdze bola zhodnotená činnosť za obdobie roka 1998 a boli vytýčené základné plány činnosti na rok 1999. Zároveň bol zostavený a doplnený výbor o nových členov IPA – úradovňa Trnava.
I napriek tomu, že rok 1999 bol náročný z hľadiska plnenia služobných úloh, úradovňa IPA – Trnava bola aktívnym článkom Slovenskej sekcie IPA, čo sa odzrkadlilo v hodnotení výboru Slovenskej sekcie IPA. Úradovňa IPA Trnava v roku 1999 organizovala a zabezpečovala nasledovné činnosti:
V dňoch 15.4.-18.4.1999 sa zúčastnila 10 členná výprava na recipročnom futbalovom turnaji, organizovanom IPA Piešťany. Uvedeného futbalového turnaja sa zúčastnili Marián Novák, Juraj Klimo, Milan Pilíšek, Marián Orihel, Maroš Škoda, Jozef Madarasz, Vladimír Mĺkvy, Jozef Križák, Marián Počuch, Ivan Dobrovodský a Karol Babic. Naše družstvo postúpilo zo skupiny, pričom sa do finále neprebojovalo.
V dňoch 23.4.-24.4.1999 sa zúčastnilo spoločné družstvo IPA-Combat Trnava na základe pozvania na X. ročníku Medzinárodných streleckých pretekoch FREE CONTEST v Chebe – v Dolnom Ždanove (Česká republika). Spoločné družstvo IPA-Compat Trnava reprezentovali Róbert Orihel, Stanislav Hutár a František Halaksa. Po vynikajúcich úspechoch v prechádzajúcich ročníkoch obsadili v kategórii „B“ – družstvá IPA v súťaži jednotlivcov        Stanislav Hutár – 11 miesto, František Halaksa – 25 miesto a Róbert Orihel – 26 miesto zo    657 zúčastnených pretekárov. V kategórii družstiev IPA obsadili pekné 2 miesto.
Na základe pozvania IPA Szolnok Maďarskej republiky sa v dňoch 4.6.-6.6. 1999 členovia Územnej úradovne IPA Trnava p. Ignaták a p. Herdics zúčastnili rybárskych pretekov organizovaných IPA Szolnok. Počas uvedených dní okrem samotného športového podujatia navštívili policajnú stanicu v meste Szolnok, kde sa oboznámili s technickými prostriedkami a prácou dopravnej polície.
V dňoch 2.6.-9.6.1999 na základe pozvania IPA Moskva a generála Kulikova – náčelníka Moskovskej oblasti sa zúčastnili recipročnej návštevy v Moskve členovia IPA Trnava Vladimír Mĺkvy, Jozef Križák, Ivan Dobrovodský, Róbert Orihel a Marián Kovačocy, ktorí zabezpečovali pobyt Moskovskej výpravy na Slovensku v roku 1998. Uvedenú delegáciu prijal p. Sokotanjuk – prezident Moskovskej oblasti a p. Koptelov – člen výboru Moskovskej oblasti IPA, ktorí delegáciu doprevádzali počas celého pobytu.
V krátkosti by som sa zmienil iba o najdôležitejších miestach, ktoré výprava IPA Trnava navštívila po úseku policajnej činnosti a historicko-kultúrneho obsahu návštevy.
1.    Po úseku policajnej činnosti:
–  stretnutie s náčelníkom Moskovskej oblasti s gen. plk. Kulikovom,
–      zoznámenie sa s prácou kriminálnej polície Moskovskej oblasti,
–      zoznámenie sa s prácou polície Ľubereckého okresu,
–       zoznámenie sa so špecifikom práce Naro-Fominského okresu, najmä kriminálnej polície,
–   zúčastnili sa prehliadky ako i praktickej ukážky na strelnici Istrinského okresu, kde hlavne využívajú simulovanie streľby počítačom,
–   na Hlavnej správe dopravnej polície sa zoznámili s riadením a organizáciou práce dopravnej polície Moskovskej oblasti a samotnej Moskvy,
–   návšteva a zoznámenie sa s činnosťou 3. Batalionu špecializovaného pluku dopravno-hliadkovej polície,
–   na Okresnej   polícii mesta Seregejej   Posad sa oboznámili s technikou, vozidlami používaných dopravnou políciou.
2.    Po úseku kultúrno-historickej oblasti:
–       návšteva Červeného námestia,
–       prehliadka Hviezdneho mestečka,
–       návšteva Novo-Jeruzalemského kláštora,
–       návšteva Trojice Sergijevoj Lavry.
Ukončenie pobytu výpravy sa konalo slávnostnou večerou v Moskve, ktorú zorganizoval zástupca náčelníka Moskovskej oblasti gen. plk. Čerkasov.
     V dňoch 24.9.-26.9.1999 na základe pozvania IPA Szolnok Maďarská republika sa naše družstvo zúčastnilo na Medzinárodnom futbalovom turnaji IPA v Szolnoku. Uvedený turnaj bol organizovaný pri príležitosti 5. výročia založenia IPA Szolnok. Na turnaji sa okrem maďarských družstiev zúčastnili i výpravy IPA Nemecko, IPA Slovinsko, IPA Holandsko. Uvedeného futbalového turnaja sa za našu úradovňu zúčastnili – Marián Novák, Zoltán Herdics, J. Ignaták, Maroš Škoda, Marián Orihel, Juraj Klimo, Peter Kmeť, M. Pilíšek, Karol Babic, D. Šiška, Jozef Kostolanský a L. Bernath, ktorí v uvedenom turnaji obsadilo 3 miesto. Okrem futbalového turnaja bol zabezpečený kultúrny program pre všetky výpravy IPA.
     Dňa 22.10.-23.10.1999 sa zúčastnilo spoločné družstvo IPA-Combat Trnava na základe pozvania Medzinárodných streleckých pretekov FREE CONTEST v Chebe v Dolnom Ždanove (Česká republika). Naše spoločné družstvo IPA-Combat Trnava reprezentovali Róbert Orihel, Stanislav Hutár a František Halaksa.
Hlavnou úlohou ročného plánu činnosti IPA úradovňa Trnava bolo organizačne zabezpečiť 3. ročník Medzinárodného halového futbalového turnaja o Pohár IPA Trnava. Za účelom zabezpečenia uvedeného turnaja bol výborom zriadený organizačný výbor k uvedenému podujatiu. Vzhľadom na náročnosť realizácie uvedeného turnaja, čo sa týka hlavne finančného a časového zabezpečenia, sa uvedený výbor pravidelne stretával už od júla 1999, kde sa prejednávalo plnenie pridelených úloh jednotlivých členov organizačného výboru.

Uvedený futbalový turnaj sa konal dňa 23.10.1999 v hale Družba v Trnave za účasti družstiev IPA Padova (Taliansko), IPA Viedeň (Rakúsko), IPA Szolnok (Maďarsko),  IPA Uherské Hradiště (Česká republika), IPA Prešov, IPA Piešťany, IPA Trnava I a  IPA Trnava II.. Zahraničné výpravy mali v našom kraji zabezpečený pobyt 3 resp. 4 dni, počas ktorých bol pre nich zabezpečený program ako napr. návšteva KR PZ Trnava s prijatím u riaditeľa KR PZ plk. JUDr. Ivana Dujku a jeho zástupcu plk. JUDr. Vlastimila Očenáša.Ďalším programom bola prehliadka mesta Trnavy, prehliadka jaskyne Driny ako aj Smolenického zámku, prehliadka vodného diela v Gabčíkove, prehliadka hlavného mesta SR Bratislava. Pre všetkých zahraničných i slovenských účastníkov bolo v plnom rozsahu zabezpečené ubytovanie, strava a občerstvenie na náklady IPA Trnava. Tu by som chcel poďakovať organizačnému výboru IPA Trnava ako aj sponzorom a sympatizantom IPA, ktorí pomohli pri zabezpečení finančnej a materiálnej časti turnaja ako i pri príprave a priebehu turnaja.

Uvedený turnaj mal dobrý priebeh, splnil svoj účel, pričom pohár IPA Trnava vyhralo družstvo IPA Trnava II, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo IPA Piešťany a na treťom mieste sa umiestnila IPA Viedeň. IPA Prešov obsadila 4. miesto, IPA Trnava I. 5. miesto, IPA Padova 6. miesto, IPA Szolnok 7. miesto a IPA Uherské Hradiště 8. miesto.

Záverom by som chcel poďakovať všetkým členom, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti Uzemnej úradovne IPA v Trnave, čím prispeli k dosiahnutiu veľmi dobrých výsledkov činnosti našej úradovne. Celková činnosť Územnej úradovne IPA Trnava je závislá na aktivite každého člena ako sa podieľa pri získavaní skúseností medzi jednotlivými úradovňami IPA ako i zložkami PZ, či už v rámci Slovenskej republiky alebo aj zahraničia. Na týchto výsledkoch sa nemalou mierou podieľali aj sponzori a mediálni partneri, ktorí podporujú činnosť našej úradovne.

Verím, že činnosť našej úradovne bude mať i v budúcnosti stúpajúcu tendenciu, čo závisí hlavne od aktivity každého člena úradovne IPA.

Správa o činnosti za rok 1998

V Trnave dňa 9.marca 1999
Správa
o činnosti územnej úradovne IPA Trnava za rok 1998
     Dňa 12.2.1998 sa konala v zasadacej miestnosti budovy Krajského riaditeľstva PZ Trnava výročná členská schôdza IPA úradovňa Trnava. Na výročnej schôdze bola zhodnotená činnosti za obdobie roka 1997 a boli vytýčené základné plány činnosti na rok 1998.
I napriek tomu, že rok 1998 bol náročný z hľadiska plnenia úloh po úseku služobnej činnosti – IPA Trnava bola aktívnym článkom Slovenskej sekcie IPA.
     V mesiaci máj a to 1.5.-3.5.1998 na základe osobného pozvania Prezidenta IPA Biberach p. Rudolfa Schrödera bol pozvaný vedúci Územnej úradovne IPA Trnava Vladimír MÍkvy a členovia výboru Ing. Ivan Dobrovodský a Rastislav Brezina na oslavy 40. výročia založenia regionálnej úradovne IPA v meste Biberach v SRN. Pozvanie sa uskutočnilo na základe predchádzajúceho kontaktu a návštevy členov IPA Biberach na Slovensku. Osláv   40. výročia založenia IPA Biberach sa okrem 170 členov z okolitých úradovní a našej výpravy zúčastnili i členovia IPA Šoproň (Maďarsko) a IPA Walbrzych (Poľsko). Na podujatí okrem vlastného programu sa nadviazali ďalšie kontakty s Maďarskou a Poľskou sekciou IPA. Okrem slávnostného aktu osláv bol pre pozvané delegácie pripravený bohatý program, ako napr. prehliadka Krajskej policajnej stanice v Biberachu, kde sme boli oboznámení o štruktúre, technike ako i s celkovou činnosťou v uvedenom kraji. Program bol obohatený návštevou historických častí kraja Biberach. Vyvrcholením programu na slávnostnej večeri bolo odovzdávanie suvenírov a upomienkových darčekov zúčastnených delegácií IPA.
     V dňoch 14.5.-21.5.1998 na základe pozvania vedenia IPA sekcia Izrael bola uskutočnená recipročná návšteva Izraela, ktorej sa zúčastnila 22 členná výprava IPA úradovňa Trnava a IPA Železničná polícia SR Bratislava.
     Uvedená návšteva bola vykonaná na základe dohody medzi vedením delegácie IPA Izrael a IPA Trnava ako i IPA ŽP SR Bratislava, ktorá bola dohodnutá počas návštevy 22 člennej výpravy IPA Izrael na Slovensku v mesiaci september 1997, kde celý ich týždenný pobyt zabezpečovala IPA úradovňa Trnava v súčinnosti s IPA ŽP SR Bratislava. Po prílete do Izraela na letisku v Tel Avive čakala slovenskú výpravu výprava IPA Izrael, vedená pokladníkom sekcie Izrael Moshe Shimonim, prijímacím dôstojníkom IPA Yehoshuom Loyom a asistentom Prezidenta IPA Izrael Edmontom Kaiserom. Výprava bola ubytovaná v hoteli v Tel Avive, kde bola v uvedený deň slávnostná večera za účasti viceprezidenta IPA Izrael brigádneho generála Jacoba Shuvala, zástupcu veľvyslanectva SR v Izraeli ako i členov IPA Izrael, ktorí navštívili Slovenskú republiku. Na uvedenej večeri sme sa navzájom oboznámili so štruktúrou a činnosťou IPA Trnava a IPA Izrael. Program, ktorý pripravila Izraelská IPA bol pestrý a bohatý, čo sa týkalo návštev policajných staníc, historických a kultúrnych pamiatok po celom území Izraela.
     V krátkosti by som spomenul iba najdôležitejšie miesta, ktoré výprava IPA Trnava navštívila po úseku policajnej činnosti a historicko-kultúrneho obsahu návštevy.
1.        Po úseku policajnej činnosti:
    návšteva policajnej stanice v Tel Avive,
    dom polície v Tel Avive,
    hraničná policajná stanica v Nevo na Jordánskych hraniciach,
    Sýrske vojenské stanovište na Golanských výšinách,
    policajná stanica Kiryat Shmona na severe Izraela,
    Okresná polícia v Haife,
     policajná akadémia v Shafare áme a ďalšie tzv. domy polície, kde bol pravidelne zabezpečovaný obed pre našu výpravu.
2.        Po úseku historicko-kultúrnej:
    návšteva blšieho trhu v historickej časti Tel Avivu, stará Jaffa,
    Jeruzalem, hora Sion,
    Mŕtve more so známymi liečivými účinky,
    výrobňu a predajňu známej kozmetiky AHAVA,
    hora Blis v blízkosti Kinneretského jazera,
    prameň rieky Jordán,
    historické múzeum Kfar Giladi,
    prehliadka perzskej záhrady v Haife,
    kláštor na hore Carmel,
    prehliadka Drúzskych osád,
    múzeum pozemného odboja v meste Ako,
    kostol zvestovania v Nazarete,
    továreň na výrobu diamantov v Tiberiase,
    krížová cesta v Nazarete,
    Chrám svätého hrobu /kde je pochovaný Ježiš Kristus/.
Spestrením celého pobytu bolo stretnutie s Dr. Schwartzom Csc. ktorý slúži na hraničnej polície v Izraeli ako chirurg špecialista, ktorý pochádza a je rodák z Trnavy.
     Ukončenie pobytu našej výpravy sa konalo slávnostnou večerou vo vinárni Yehud pri Tel Avive, ktorej sa zúčastnili viceprezident IPA Izrael brigádny generál Jacob Shuval, členovia IPA Izrael s manželkami, ktorí navštívili Slovensko a veľvyslanec SR v Izraeli  Ing. František Dlhopolček s manželkou.
     V dňoch 3.6.-7.6.1998 na základe pozvania IPA Taliansky región Benátky a región Padova sa naša 3 členná výprava IPA Trnava zúčastnila Medzinárodného týždňa Polície a členov IPA v meste Lido di Jesolo.
     Uvedeného stretnutia sa zúčastnili členovia IPA Rakúsko, Poľsko Maďarsko, Slovinsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Francúzsko, V Británia, USA /Chicago, New York/ a Taliansko. Za našu výpravu sa zúčastnili člen výboru IPA Trnava Ing. Ivan Dobrovodský, Marián Počuch a Dušan Bittner. Všetci účastníci sa v uniformách svojho štátu zúčastnili prehliadky pešou zónou v meste Lido de Jesolo.
     V kongresovej hale Kurssaal v Jesole sa konala konferencia na tému: Nelegálny pobyt cudzincov na území cudzích štátov, ktorej sa zúčastnili:
– prezident IPA Benátky: Diego Trolesse
– generálny prokurátor Benátky: Dr. Pietro E. Pisani
– starosta mesta Jesolo: Dr. Martin Rento
     Za našu úradovňu IPA vystúpil v diskusii Marián Počuch. Na uvedenom podujatí bol zabezpečený pestrý program k príležitosti 30. výročia založenia vzniku polícia Pentrentiar.
     Na stretnutí s veliteľom polície kraja Padova boli účastníci oboznámení s činnosťou polície ako napr. zásahové jednotky, poriadková polícia, dopravná polícia, výjazdová služba a operačné stredisko. V kultúrno-historickej časti návštevy sa členovia IPA zúčastnili prehliadky mesta Benátky.
V dňoch 14.9.-20.9.1998 navštívila Slovenskú republiku resp. Trnavský kraj 5 členná delegácia IPA Ruská sekcia z Moskovskej oblasti. Vedúcim delegácie bol prezident Moskovskej oblasti IPA Nikolaj Sokotanjuk a zástupca náčelníka Polície Moskovskej   oblasti generálmajor Nikolaj Cerkmazov.
     Ďalší členovia výpravy boli:
– plk. Jurij Jachman
– plk. Nikolaj Vagin
– pplk. Vladimír Vosich
Uvedenú delegáciu za vedenie KR PZ Trnava prijal riaditeľ KR PZ Trnava plk. JUDr. Puškáš, ktorý delegáciu IPA Moskovská oblasť pozval na slávnostný obed spojený s besedou, ktorej sa zúčastnili ZR KR PZ pplk. JUDr. Očenáš a riaditelia odborov KR PZ Trnava. Hostia sa počas návštevy oboznámili so štruktúrou Policajného zboru u nás ako i so služobnou činnosťou a špecifikom nášho kraja. Vymenili si skúsenosti z práce jednotlivých úradovní IPA, aktivitách, ale i ostatných činností policajných zložiek. Počas návštevy si prehliadli historické a kultúrne pamiatky Slovenska ako napr. mesto Trnava, Piešťany, Smolenický zámok, Vysoké Tatry, Múzeum Slovenskej drevenej dediny, Oravský zámok, Múzeum a Pamätník SNP v B. Bystrici, Národnú radu SR a pamätník Slavín v Bratislave.
     Zostavenie programu, sprievod ako i finančné zabezpečenie návštevy delegácie IPA Moskovská oblasť zabezpečovali členovia IPA úradovňa Trnava:
– Marian Kovačocy
– Jozef Križák
– Róbert Orihel
– Stanislav Hutár
– Vladimír Mĺkvy
– Ivan Dobrovodský
– Peter Kmeť
– Milan Puškáš
     V dňoch 18.9.-20.9.1998 navštívil Slovenskú republiku člen IPA sekcia USA štát Washington p. Johnan Ketchman s manželkou. Na základe požiadavky p. D.Heinrichsa – sekretára IPA USA pre Strednú Európu bola IPA úradovňa Trnava požiadaná o zabezpečenie ich pobytu u nás. Ich program a pobyt na Slovensku zabezpečoval člen výboru IPA Trnava Ing. Ivan Dobrovodský s MUDr. Jurajom Petríkom. Hostia vyjadrili spokojnosť s programom a celkovým zabezpečením, čo potvrdili po príchode domov listom, ktorý zaslali na IPA úradovňa Trnava.
V dňoch 27.9.-29.9.1998 navštívili Slovenskú republiku členovia IPA sekcie USA, štátu Minnesota p. Jeffrey Young a Daniel Meinz, policajný dôstojníci v meste St. Joseph. Ich program a pobyt na Slovensku zabezpečoval člen výboru IPA úradovňa Trnava Ing. Ivan Dobrovodský s MUDr. Jurajom Petríkom. Hostia si prezreli historické časti mesta Bratislava a obdržali suveníry IPA Trnava. S programom a zabezpečením pobytu boli spokojný, čo vyjadrili v ďakovnom liste, ktorý zaslali po príchode domov IPA Trnava.
     V dňoch 17.11.-19.11.1998 navštívila náš kraj 3 členná delegácia členov IPA Rakúsko sekcia z regiónu Klagenfurt, vedená prezidentom IPA Klagenfurt p. Hansom Petrom Auerom. Hostia navštívili Krajské riaditeľstvo PZ Trnava, krajský dopravný inšpektorát a Finančnú políciu PZ, kde sa stretli s členmi IPA úradovňa Trnava. Počas besedy sa zaujímali o aktivity našej úradovne IPA ako i o skúsenosti v činnostiach policajných zložiek. Navštívili historické časti mesta Trnava, Piešťany ako i kúpeľný ostrov v Piešťanoch. Pobyt členov IPA Klagenfurt zabezpečovali členovia IPA Trnava:
– Ing. Ivan Dobrovodský
– Vladimír MÍkvy
– Dušan Bittner
     Dňa 28 11.1988 naša úradovňa organizovala II. ročník Medzinárodného halového futbalového turnaja o Pohár úradovne IPA Trnava. Turnaj sa uskutočnil v športovej hale ŽOS Trnava. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev:
     IPA Trnava I.
     IPA Trnava II.
     IPA Piešťany
     IPA Znojmo (ČR)
     IPA Szolnok (Maďarsko)
     IPA Padova (Taliansko)
Zabezpečenie ako i samotný priebeh turnaja mal dobrý priebeh, pričom každý zo zúčastnených si odniesol pekný športový zážitok.
Poradie turnaja:
1. IPA Trnava I.
2. IPA Piešťany
3. IPA Znojmo (ČR)
4. IPA Szolnok (Maďarsko)
5. IPA Trnava II.
6. IPA Padova (Taliansko)
Tu by som chcel obzvlášť poďakovať organizačnému výboru, ktorý organizačne a technicky zabezpečoval uvedené podujatie a tak prispeli k zdarnému priebehu II. ročníka Medzinárodného halového futbalového turnaja, organizovaného našou úradovňou.
V dňoch 11.12.-13.12.1998 na základe osobného pozvania prezidenta IPA Szolnok (Maďarská republika) v súvislosti vzájomnej spolupráce s IPA Trnava sa zúčastnili naši členovia Ing. Ivan Dobrovodský, Ing. Zsoltán Herdics a Fridrich Világi výročného stretnutia v meste Szolnok.
     Naša výprava bola prijatá veliteľom polície mestského veliteľstva Szolnok, navštívili policajnú stanicu Železničnej polície Szolnok a mestské veliteľstvo v Egeri. V policajnom areáli výcviku sa oboznámili s prácou a výcvikom psov a koní. Bola im predstavená rôzna technika používaná políciou Maďarskej republiky ako napr. špeciálne motorové vozidlo na realizovanie dopravných nehôd a jeho ďalšie využitie v polícii Maďarskej republiky.
     Spoločného kultúrneho stretnutia členov IPA sa zúčastnil veliteľ Župného veliteľstva polície a ďalší funkcionári polície.
     Na besedách boli oboznámení s činnosťou polície v Maďarskej republike a vymenili si skúsenosti a informácie o služobnej činnosti ako aj činnosti úradovne IPA.
Záverom by som chcel poďakovali všetkým členom, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti Územnej úradovne IPA Trnava, čím prispeli k dosiahnutiu veľmi dobrých výsledkov a to i napriek tomu, že všetka činnosť je odkázaná iba na ich spomínanú aktivitu, výmenu skúseností medzi jednotlivými zložkami Policajného zboru ako aj zbieraním skúseností z činnosti ostatných úradovni IPA, či už v rámci Slovenskej republiky, alebo zahraničia. Na týchto výsledkoch sa v nemalej miere podieľali svojou ochotou aj sponzori, ktorý finančnými prostriedkami prispeli na činnosť úradovne.
Verím, že činnosť našej úradovne bude mať v budúcnosti stúpajúcu tendenciu, hlavne pokiaľ sa týka jej kvality a že aj ostatní členovia sa v priebehu tohto roku a ďalších rokov aktívnejšie zapoja do procesu jej skvalitňovania.
Ďakujem za pozornosť.

Správa o činnosti za rok 1997

V Trnave 12.02.1998
 
Správa
o činnosti Územnej úradovne IPA Trnava za rok 1997
     Dňa 27.3.1997 sa konala výročná schôdza Územnej úradovne IPA Trnava, ktorá zhodnotila činnosť od ustanovujúcej schôdze IPA Trnava. Za rok 1997 sa členstvo Územnej úradovne IPA Trnava rozšírilo na 65 členov z Krajského riaditeľstva PZ Trnava, Bratislava a Nitra.
V roku 1997 Územná úradovňa IPA Trnava zabezpečovala a podieľala sa na viacerých spoločenských a športových podujatiach.
Dňa 14.3.1997 navštívila Slovenskú republiku delegácia IPA Izrael vedená prezidentom Izraelskej sekcie brigádnym generálom Danny Tabibom, spolu s generálnym sekretárom Izraelskej sekcie IPA Naftali Levym, členom revíznej komisie svetovej organizácie IPA Moshe Amarom a 3 členmi IPA Izrael. Pri návšteve Trnavského kraja delegáciu sprevádzal viceprezident Slovenskej sekcie IPA Ing. Vida.
     Pobyt v Trnavskom kraji zabezpečovala územná úradovňa IPA Trnava. Delegáciu privítal vedúci Územnej úradovne IPA Trnava Vladimír Mĺkvy a členovia výboru Róbert Orihel a Ing. Ivan Dobrovodský. Vedenie izraelskej sekcie IPA prijal riaditeľ KR PZ Trnava plk. JUDr. Milan Puškáš, ktorý taktiež viedol besedu s hosťami a odpovedal na ich otázky ohľadom práce policajtov v pôsobnosti KR PZ. Po besede sa oboznámili počas prechádzky s historickou časťou mesta Trnavy. Potom hostí prijal primátor mesta Trnava Ing. Bošnák, ktorý zabezpečil pre hostí aj spoločný obed. Bola zabezpečená prehliadka Smolenického zámku a prehliadka mesta Piešťany, kde v hoteli Korekt bola beseda s riaditeľom OR PZ Piešťany a spoločná večera. Jeden z bodov besedy bolo dojednanie termínu 20 člennej delegácie, ktorá mala v mesiaci september navštíviť Slovenskú republiku, ktorý pobyt mala zabezpečovať Územná úradovňa IPA Trnava.
V dňoch 12.4.-17.4.1997 navštívilo Slovenskú republiku 28 členov Francúzskej sekcie IPA z mesta SEINE ET MARNE. Delegáciu viedol prezident krajinskej úradovne Joan Claude Potier. Delegácia počas celého pobytu bola ubytovaná v hoteli Sĺňava v Piešťanoch. Na základe požiadavky p. Potiera sa dňa 15.4.1997 s celou delegáciou stretol na besede v hoteli Sĺňava vedúci Územnej úradovne IPA Trnava Vladimír MÍkvy a člen výboru Ing. Ivan Dobrovodský. Počas stretnutia sa obe strany navzájom oboznámili s činnosťou oboch sekcií IPA a vymenili si skúsenosti z práce polície jednotlivých krajín.
     V dňoch 24.4.-26.4.1997 sa už tradične členovia Územnej úradovne IPA Trnava zúčastnili VIII. ročníku Medzinárodnej streleckej súťaže FREE CONTEST 97 v Dolnom Ždanove v Českej republike, za účasti 75 družstiev z Českej republiky a 55 družstiev zo zahraničia, na ktorom sa družstvu v zložení Vladimír MÍkvy, Róbert Orihel a Mgr. Stanislav Hutár nepodarilo obhájiť 1. miesto z roku 1996 a získať víťazný pohár IPA.

     V dňoch 13.5.-2.6.1997 sa na základe osobného pozvania IPA USA sekcia – Region 37 Kalifornia zúčastnili členovia IPA Trnava Vladimír MÍkvy a Ing. Ivan Dobrovodský zasadania v štáte Kalifornia, ktorého sa zúčastnili i členovia IPA z 5 regiónov IPA sekcie Rakúsko. Počas pobytu navštívili krajskú väznicu a zúčastnili sa besied na policajných staniciach, kde sa oboznámili s prácou a činnosťou polície USA.

V dňoch 9.6.-13.6.1997 počas pobytu v Európe navštívil Slovensko a najmä Trnavský kraj – okresy Trnava a Piešťany p. Daniel Heinrichs s manželkou – zo San Jose, štát Kalifornia – USA, ktorý je sekretár združenia IPA USA so zastúpením pre Slovenskú a Českú republiku. Pobyt na Slovensku zabezpečovala naša územná úradovňa. Počas pobytu ho sprevádzal vedúci úradovne Vladimír MÍkvy, Ing. Ivan Dobrovodsky a MUDr. Petrík – ako prekladateľ.

V dňoch 22.9.-29.9.1997 navštívilo Slovenskú republiku 20 členov sekcie IPA Izrael najmä z Tiberatského regiónu. Delegáciu viedol p. Iitzhag Cohen náčelník polície regiónu Nazaret a pokladník celoizraelskej sekcie IPA p. Shimoni Moshe. Celotýždenný pobyt a program zabezpečovala Územná úradovňa IPA Trnava v spolupráci s úradovňou IPA pri Železničnej polícii SR. Počas pobytu delegácie doprovod zabezpečovali Vladimír MÍkvy, Ing. Ivan Dobrovodský, František Šiška z úradovne IPA Trnava, Ivan Študenc z úradovne IPA ŽP SR Bratislava a sl. Zuzana Šimeková ako tlmočníčka celého pobytu. Počas stretnutia sa obe strany navzájom oboznámili s činnosťou sekcií IPA a vymenili si skúsenosti z práce polície v jednotlivých krajinách a navštívili najzaujímavejšie miesta na Slovensku a útvary Policajného zboru.

     V dňoch 24.10.-25.10.1997 sa družstvo Územnej úradovne IPA Trnava, v zložení Vladimír MÍkvy, Róbert Orihel a Mgr. Stanislav Hutár, zúčastnilo Medzinárodnej streleckej súťaže ZLATÝ LEV 97 v Dolnom Ždanove pri Chebe (Česká republika), kde zo 135 trojčlenných domácich a zahraničných družstiev obsadili 9. miesto.
     Dňa 6.12.1997 Územná úradovňa IPA Trnava zorganizovala I. ročník Medzinárodného halového futbalového turnaja o Pohár vedúceho Územnej úradovne IPA Trnava. Turnaja sa zúčastnili 4 desaťčlenné družstvá:
     IPA Železničná polícia SR
     IPA Znojmo – Česká republika
     IPA Szolnok – Maďarská republika
     IPA Trnava
Poradie turnaja:
1.      miesto – IPA ŽP Bratislava
2.      miesto – IPA Trnava
3.      miesto – IPA Znojmo (ČR)
4.      miesto IPA Szolnok (MR)
     Celý turnaj organizačne zabezpečovala Územná úradovňa IPA Trnava a to najmä vďaka sponzorským a reklamným partnerom. Turnaj sa uskutočnil v športovom areáli TJ Stavbár -Modranka. Mediálni partneri turnaja boli Televízia Markíza a Trnavský hlas Extra. Tu by som chcel poďakovať všetkým členom územnej úradovne, ktorý sa organizačne ako i technicky podieľali na zdarnom priebehu I. ročníka uvedeného turnaja.
V hodnotiacom období roku 1997 môžem konštatovať, že ako mladá Územná úradovňa IPA Trnava splnila plán a predsavzatia, ktoré si dala na rok 1997 i napriek tomu, že si to vyžaduje veľa voľného času a taktiež pochopenia vedenia KR PZ Trnava.
     Som presvedčený, že v nasledujúcom roku 1998 sa bude do činnosti práce Územnej úradovne IPA Trnava zapájať viac členov, ale prvoradý je kontakt so životom úradovne a to je schôdza úradovne, ktorej by sa mal zúčastniť každý jej člen.
     Ďakujem za pozornosť.

Správa o činnosti za rok 1996

V Trnave 26.03.1997
Správa
o činnosti Územnej úradovne IPA Trnava za rok 1996
     Dňa 1.2.1996 sa konala ustanovujúca schôdza Územnej úradovne IPA Trnava, za účasti prezidenta Slovenskej sekcie IPA JUDr. Gálika. Na uvedenom zasadaní bol zvolený 3 členný výbor územnej úradovne v zložení – Vladimír Mĺkvy, Róbert Orihel a Ivan Dobrovodský. Účastníci schôdze boli oboznámení s činnosťou IPA, čo vykonal prezident Slovenskej sekcie IPA JUDr. Gálik. Okrem doposiaľ registrovaných členov IPA, ktorí boli zaregistrovaní v Slovenskej sekcii IPA k ustanovujúcej členskej schôdze podalo prihlášky 34 členov.
     Dňa 29. 03. 1996 sa konala riadna členská schôdza Územnej úradovne IPA Trnava. Na tejto schôdzi bol schválený plán činnosti na rok 1996, plán zasadania ďalších schôdzí na rok 1996.
     Úlohy, ktoré boli uložené na členských schôdzach boli splnené a jednalo sa hlavne o:
1. bol vypracovaný plán zasadnutí predsedníctva a členských schôdzí
2. bol spracovaný návrh plánu činnosti úradovne IPA Trnava
3. bol založený bankový účet a pokladničná agenda
4. boli zabezpečené pečiatky úradovne IPA Trnava
5. na Slovenskú sekciu IPA bola zaslaná zápisnica z ustanovujúcej schôdze
6. bol vypracovaný návrh loga IPA Trnava
 K samotnej činnosti za rok 1996: 

Dňa 21.-23. apríla 1996 sa členovia IPA Trnava podieľali na zabezpečovaní pobytu návštevy členov IPA Deutsche sektion „Kreis Steinfurt“, ktorí zavítali počas tematického zájazdu do Trnavy. Uvedeného stretnutia sa zúčastnil i riaditeľ KR PZ Trnava plk. JUDr. Puškáš.

     Dňa 26.4.-28.4.1996 sa družstvo IPA Trnava v zložení Vladimír Mĺkvy, Stanislav Hutár a Róbert Orihel, zúčastnili Medzinárodnej streleckej súťaže FREE CONTEST 96 v Dolnom Ždanove (Česká republika), ktorej sa zúčastnilo 75 družstiev ČR a 55 družstiev zo zahraničia. Uvedená súťaž sa strieľala zo samopalu vz. 58 a pištole vz. 83, kde v súťaži družstiev IPA Trnava obsadilo 1. miesto.
     Dňa 5.7.-7.7.1996 sa na pozvanie Deutsche sektion IPA Naburg zúčastnili stretnutia karavanistov za Slovenskú sekciu IPA p. Mihočka a za IPA Trnava Vladimír Mĺkvy. Stretnutia sa zúčastnili členovia IPA zo 6 štátov Európy.
     Dňa 16.8.-18.8.1996 sa IPA Trnava podieľala na organizácii Medzinárodnej streleckej súťaže „Cena mesta Trnava 96“ v Combat streľbe, ktorú organizoval Combat club Trnava. Okrem členov Combat clubu sa pretekov zúčastnili členovia IPA Trnava, IPA Naburg a IPA Železničná polícia Bratislava.
     Dňa 2.10.1996 počas tematického zájazdu (Rakúska, Maďarska, Slovenska) navštívili našu republiku členovia IPA Deutsche sektion „Biberach“, v počte 40 členov. Pobytu na Slovensku zabezpečovali členovia IPA Trnava Vladimír Mĺkvy a Ivan Dobrovodský a za Slovenskú sekciu IPA p. Mihočka.
     Ku koncu roka 1996 sme k vianočným sviatkom a k novému roku obdržali a zároveň aj zaslali pozdravy členom IPA, s ktorými sme nadviazali družobné kontakty.
     Vzhľadom k tomu, že v minulom roku došlo k reorganizácii PZ, nemohla sa činnosť rozvíjať podľa našich predstáv.
     Vedenie IPA Trnava založilo pre zobrazenie prehľadu o činnosti kroniku, ktorú si môže každý pozrieť.
     Záverom môjho vystúpenia by som chcel poďakovať vedeniu KR PZ Trnava, konkrétne p. Puškášovi, za ochotu a pomoc, či už pri umožnení písomného styku cez P.O.BOX KR PZ Trnava ako i za odborný výklad o služobnej činnosti zahraničným návštevám, ktoré navštívili Trnavský kraj.