Arthur Troop

(1914-2000)

Vďaka prianiu Arthura Troopa, anglického seržanta Lincolnshireskej polície, vznikla v roku 1950 medzinárodná sieť priateľstva a spolupráce medzi policajnými úradníkmi.

Arthur Troop sa narodil dňa 15. 12. 1914 v meste Lincoln v Anglicku, kde prežil svoje detstvo a chodil do školy. Začal pracovať ako mechanik, no rýchlo zistil, že ho zaujímajú iné veci. Študoval na Ruskin College v Oxforde s cieľom získať diplom z hospodárskych a sociálnych vied. Počas tohto času taktiež tri roky študoval ruské dejiny. V roku 1934 obdržal štipendium, aby navštívil Moskvu a Leningrad. Po tomto nasledovalo dvojročné štúdium poľnohospodárstva na Avoncroft Agricultural College vo Vale of Evesham vo Worcestershire.

Arthur Troop vstúpil dňa 19. 06. 1936 k Lincolnshireskej polícii. Krátko po 2. svetovej vojne si dal neľahkú úlohu, založiť organizáciu svetového priateľstva pre policajných úradníkov. Vždy veľmi tvrdo staval na tom, že ľudia spolu častejšie hovoria ako medzi sebou bojujú a myslia vždy na pozitívne vlastnosti priateľstva. Vtedajších časoch bol označovaný za excentrika a zo strany svojich policajných prezidentov a ministerstva vnútra zažil značné odmietnutie.

IPA bola založená dňa 01. 01. 1950 pod hlavným mottom v esperante „Servo per Amikeco“ (Slúžiť cez priateľstvo) a Arthur Troop sa stal prvým generálnym sekretárom Britskej sekcie.

Jeho idea asociácie s rozvojom sociálnych, kultúrnych a profesných vzťahov medzi jej členmi bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka alebo náboženstva, sa stala realitou.

Za pomoci niekoľkých priekopníkov neúnavne pracoval na tom, aby podporil zakladanie ďalších národných sekcií. Následne sa začali zakladať sekcie na celom svete. Čoskoro boli sekcie vo väčšine častí západnej Európy, Afrike, Ameriky (Severná a Južná), Ázie, ako aj Austrálie a Oceánie. V roku 1955 bol Arthur Troop na prvom stretnutí Rady medzinárodnej exekutívy v Paríži zvolený za prvého medzinárodného generálneho sekretára, pričom tento post zastával až do roku 1966, kedy odstúpil z osobných dôvodov.

Po tom čo v roku 1966 odišiel od polície, naďalej účinkovalo Arthurove prianie, pomáhať iným. Arthur Troop odštartoval ďalšiu kariéru na Sociálnom úrade v Lincolnshire ako ošetrovateľ, navštevoval slepých a získal opätovne významné uznanie v jeho sociálnej angažovanosti pri príprave slepeckých psov. Aj napriek svojej chorobe prevádzkoval so svojou manželkou Marjorie Stamford Blind Club (stamfordský slepecký klub).

Politické zmeny vo východnej Európe sa stali katalyzátorom pre ďalší rast a nové rozvíjanie v rámci združenia – asociácie. Ako ex-officio-člen medzinárodného vedenia (Public Executive Bureau) Arthur navštevoval pravidelne medzinárodné konferencie, kde jeho rady boli vypočuté s rešpektom. Na XI. Svetovom Kongrese v roku 1985 obdržal ako prvý zlatú medailu asociácie. Pri príležitosti 26. kongresu vo Viedni v roku 1995 obdržal medzinárodné IPA ocenenie polície. Taktiež obdržal veľa vysokých vyznamenaní z cudziny – čestný doktorát z Kanady, čestný kríž prezidenta Rakúskej republiky, atď..

Vo štvrtok, dňa 30. novembra 2000, v poobedňajších hodinách Arthur Troop zomrel po dlhotrvajúcej chorobe v spánku. Arthur Troop bol obyčajný britský policajný úradník poháňaný mimoriadnym snom.

Myšlienky Arthura Troopa zostali dodnes hybnou silou IPA. 

Pamätná strieborná minca na zakladateľa IPA