Medzinárodné mládežnícke výmenné pobyty

Cieľ

  • spoznanie cudzej kultúry v bezpečnom kruhu rodiny
  • rozvoj zmyslov pre priateľstvo a vzájomnú úctu
  • ďalšie vzdelávanie (so sociálnym, jazykovým, geografickým a historickým zreteľom).

Ďalšie informácie získate na webovej stránke Slovenskej sekcie IPA.