Medzinárodná policajná asociácia (IPA) je nezávislé spojenie aktívnych a penzionovaných príslušníkov policajných služieb bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva. Slúži k spájaniu priateľských väzieb a k podpore medzinárodnej spolupráce.

Zaviazala sa k dodržiavaniu princípov Všeobecnej deklarácii ľudských práv a chce podporovať kultúrne vzťahy, všeobecné vedomosti a výmenu odborných skúseností svojich členov ako aj vzájomné poskytovanie pomoci v sociálnej oblasti a v rámci svojich možností prispievať k pokojnému spolunažívaniu národov a k udržiavaniu svetového mieru.

Medzinárodná policajná asociácia je otvorená všetkých ženám a mužom každého veku, ktorí sú alebo boli činní v policajnej službe. Každá členská krajina (IPA – sekcia) smie určiť svoje vlastné kritériá prijatia a rozhodnúť, kto bude pokladaný v zmysle členstva za policajného úradníka. Každá sekcia si určuje svoj vlastný členský príspevok.