Podpis zmluvy o spolupráci

Dňa 28.12.2023 bola medzi ÚU IPA Trnava a ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, štatutárnymi zástupcami oboch organizácii, podpísaná vzájomná zmluva o spolupráci ktorej predmetom je spolupráca zmluvných strán najmä v oblasti: a) vytvárania materiálnych podmienok pre vzdelávanie, optimalizáciu pracovného prostredia, upevňovanie a rozvoj zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti i športovej výkonnosti príslušníkov a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže v ústave (ďalej len „príslušníci…