Romantická Praha

Organizačné zabezpečenie: Kedy:                            20.06.2024 až 23.06.2024 Odchod:                        20.06.2024 o 12.00 hod. z ÚVTOS Príchod:                        23.06.2024 do 18 00 hod Ubytovanie:                  Zotavovňa na Květnici, Praha 4 Strava:                          polpenzia Účastníci:                      členovia IPA a ich rodinní príslušníci Program:                      individuálny Cena na deň a osobu:  dospelí: 32 €, deti od 5-18: 26 € Zájazd sa uskutoční pri počte nad 30…

Lyžovačka 15.2. až 18.2.2024

Aj keď vonku vládne jarné počasie a sneh sa stáva vzácnosť, napriek tomu  naša výprava nabrala smer Orava a vydala sa lyžovať. Prerobený horský hotel Brezovica nás vítal novotou a srdečným personálom, čo bolo však najdôležitejšie upravenými zjazdovkami. Nedá sa povedať že podmienky boli vynikajúce, ale určite v týchto časoch veľmi dobré. Piatkový slnečný deň, upravené traťe, žiadne rady,…

Medzinárodný bowlingový turnaj Slovenskej sekcie IPA  2024

Slovenská sekcia IPA usporiadala dňa 20.1.2024, v priestoroch bowlingového centra v Petržalke, prvý ročník tohto turnaja s medzinárodnou účasťou. Naše družstvo, v oklieštenej zostave, si bolo vedomé že v takej silnej medzinárodnej konkurencii nemá šancu konkurovať týmto teamom. Napriek tomu však prijalo výzvu a s olympijským heslom  „ nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“ sme sa tohto vydareného podujatia zúčastnili. Dopadlo…

Preukazy členov IPA

Halóóó!!!!!!    Posledná výzva na úhradu členského za rok 2024 Členovia územnej úradovne IPA Trnava, ktorí uhradili členský poplatok za rok 2024 si členský preukaz IPA na rok 2024 môžu vyzdvihnúť na PMJ Trnava, ul. Žarnova 28, od 10.01.2024, v čase od 8 00 hod do 15 00 hod, alebo po telefonickom dohovore na čísle 0961102472. Tí…

Podpis zmluvy o spolupráci

Dňa 28.12.2023 bola medzi ÚU IPA Trnava a ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, štatutárnymi zástupcami oboch organizácii, podpísaná vzájomná zmluva o spolupráci ktorej predmetom je spolupráca zmluvných strán najmä v oblasti: a) vytvárania materiálnych podmienok pre vzdelávanie, optimalizáciu pracovného prostredia, upevňovanie a rozvoj zdravia, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti i športovej výkonnosti príslušníkov a zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže v ústave (ďalej len „príslušníci…

VIANOČNÉ KORČUĽOVANIE

Tak ako každý rok, tak aj tieto Vianoce zorganizovalo KŠP ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou v spolupráci s ÚU IPA Trnava,  pre svojich členov ako i rodinných príslušníkov tradičné vianočné korčuľovanie. Ten kto chcel zhodiť dajaký ten kilogram z vianočných dobrôt, nelenil a prišiel. Zímák v Trnave sa slušne zaplnil a počas dvoch hodín strávených na ľade účastníci urobili niečo pre seba.…

Správa z vianočného turnaja IPA Trnava v kolkoch

Už v poradí XIII. ročník napísal svoju históriu v sobotu pred štedrým dňom v kolkárni v Modranke.  Pozvanie prijali kolegovia z ÚU IPA Nitra a pomerne vysoká účasť našich členov, vniesla do tohto turnaja vysokú úroveň. Turnaj otvoril a všetkých srdečne privítal vedúci ÚU Trnava Jozef Šmidovič. Potom sa, asistent vedúceho ÚU Ivan Karper ujal organizačných pokynov a dohliadal na…

Vianočné trhy Brno 2023

Tak ako po minulé roky, vedenie územnej úradovne Trnava, organizovalo pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov návštevu vianočných trhov. Po minulej návšteve vianočných trhoch v Budapešti tento rok padol na návštevu vianočných trhov, v európskom meste Vianoc za rok 2023, v meste Brno. Výborná atmosféra panovala už v autobuse. Prvou zástavkou bolo návšteva nákupného centra Olympia, kde na…

Medzinárodný futbalový turnaj IPA Košice

Mužstvo územnej úradovne IPA Trnava, prijalo pozvanie od kolegov z Košíc a prvý krát sa zúčastnilo, v poradí už 26. ročníka Medzinárodného futbalového turnaja v sálovom futbale, o Pohár IPA Košice, ktorý sa konal v dňoch 7.12 až 10. 12 2024 v Košiciach. Účasť mužstiev z Poľskej republiky, Maďarskej republiky, Rumunskej republiky, ako i mužstiev zo Slovenska, vzbudzoval veľký rešpekt a určite sme sa…

Vianočný turnaj o Pohár IPA Trnava v kolkoch – 23.12.2023

Dňa 23.12.2023 sa v čase od 09,00 hod. v priestoroch kolkárskeho oddielu ŠK Modranka v Trnave uskutoční XIII. ročník podujatia s názvom „Vianočný turnaj o Pohár IPA Trnava v kolkoch“, ktoré organizuje Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA. Na uvedené podujatie sú okrem samotnej súťaže jednotlivcov a družstiev pripravené aj hodnotné ceny. Po absolvovaní súťaže a vyhlásení…