Dohoda o vzájomnej spolupráci

Dňa 27.06.2024 bola v priestoroch KR PZ Trnava, medzi ÚU IPA Trnava a KR PZ Trnava, štatutárnymi zástupcami oboch organizácii, podpísaná vzájomná dohoda o spolupráci ktorej predmetom je spolupráca zmluvných strán najmä v oblasti: Strany dohody, v súlade s Memorandom o spolupráci medzi International Police Association (IPA) Slovenská sekcia a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zo dňa 03.04.2019  a v záujme…