Splavovanie rieky Váh na raftoch – 29.8.2024

Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA a KŠP Hrnčiarovce nad Parnou organizuje dňa 29.08.2024 podujatie pod názvom „Splavovanie rieky Váh na raftoch“. Podujatie je už tradične určené pre jej členov a ich rodinných príslušníkov (manžel/ka, deti, vnúčatá). Splav rieky Váh bude realizovaný v úseku od obce Vrútky po obec Strečno, alebo podľa hladiny vody v inom úseku.…