MDD 2023

Vedenie územnej úradovne IPA Trnava, v spolupráci s PMJ polícia Trnava, dňa 20.5.2023, na  futbalovom ihrisku vo Vlčkovciach, zorganizovalo MDD pre deti našich členov. Krásne počasie a dobrá nálada, už od rána, boli predzvesťou pekne stráveného sobotňajšieho dňa. Všetko vyšlo tak ako malo. Deti sa mohli vyšantiť na skákacích  hradoch,  stretnúť sa s lapkovou patrolou, dať si pomaľovať…