Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

Mgr. Karol Kamenár

E-mail Vytlačiť PDF
S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým členom Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA, že náš dlhoročný člen vedenia (pokladník) Mgr. Karol Kamenár zomrel dňa 28. júna 2018 vo veku 62 rokov. Pohreb bude dňa 2. júla 2018 o 15,00 hod. na cintoríne vo Váhovciach.

Nech odpočíva v pokoji.

 

Návšteva termálneho kúpaliska - 24.3.2018

E-mail Vytlačiť PDF
Vedenie územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA v spolupráci s KŠP ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou organizuje dňa 24.03.2018 celodenné podujatie s názvom "Návšteva Termálneho  kúpaliska - Aqua park THERMAL CORVINUS Veľký Meder", ktoré je určené pre jej členov a ich rodinných príslušníkov (manžel/ka, deti, vnúčatá). Podujatie sa uskutoční pri počte nad 30 účastníkov, pričom maximálny počet je 40 účastníkov. Doprava autobusom, vstupné pre člena IPA, resp. KŠP (plus jedna osoba ku každému členovi)  bude hradené územnou úradovňou a KŠP ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou.  Odchod autobusu bude dňa 24.3.2018 o 07.45 hod z parkoviska pred ÚVTOS Hrnčiarove nad Parnou a o 08.00 hod z parkoviska na Kollárovej ul. v Trnave. Prekladaný návrat cca o 18.00 hod. Prihlásiť sa záväzne a to najneskôr do termínu 20.03.2018 možno e-mailom  na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , prípadne telefonicky u sekretára p. Šmidoviča č. t. 0905384655.
 

Členská schôdza Územnej úradovne Slovenskej sekcie IPA - 24.4.2018

E-mail Vytlačiť PDF
V súlade s čl. 5 ods. 2 Stanov Slovenskej sekcie IPA  (členskú schôdzu zvoláva vedúci územnej úradovne spravidla jedenkrát ročne, minimálne však raz za 4 roky v čase a mieste ním určenom najneskôr však 30 dní pred termínom jej konania) zvolávam členskú schôdzu Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA (ďalej len „územná úradovňa), ktorá sa uskutoční dňa 24. apríla 2018 v zasadačke Krajského riaditeľstva Policajného zboru  Trnava, Kollárová ul. 31 so začiatkom o 16:00 hod.
Návrh programu:  1. Otvorenie,  2. Prezentácia, 3. Návrh a schválenie programu členskej schôdze, 4. Vyhodnotenie činnosti územnej úradovne (príspevok vedúceho územnej úradovne, sekretára územnej úradovne, pokladníka územnej úradovne), 5. Rôzne, 6. Prestávka, 7. Prezentácia, 8. Návrh a schválenie volebnej komisie, 9. Voľby vedenia územnej úradovne (vedúci, sekretár a pokladník),  10. Záver,  11. Občerstvenie.
 

Prezentácia účastníkov členskej schôdze územnej úradovne bude prebiehať v deň konania schôdze v čase od 15:30 do 16:00 h. v mieste jej konania. V súvislosti s vyššie uvedeným Vás žiadam, aby ste svoje návrhy do programu ako i na kandidátov (vedúci územnej úradovne, sekretár, pokladník) predkladali v písomnej forme vedeniu územnej úradovne na adresu: Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA, Kollárová ul. 31, 91702 Trnava alebo elektronicky na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. najneskôr do 17. apríla  2018 (podľa čl. 12, ods. 1 a 2 Volebného poriadku Slovenskej Sekcie IPA v znení zmien a doplnkov schválených Národným kongresom, ktorý sa konal 4. a 5. novembra 2016). Návrh kandidáta musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, funkciu, na ktorú kandidáta navrhuje, meno a priezvisko navrhovateľa a dátum resp. spôsob udelenia súhlasu kandidáta s kandidatúrou.
Zároveň Vás žiadam o potvrdenie Vašej účasti na predmetnej schôdzi email-om, alebo písomne na vyššie uvedenej adrese v termíne do 17. apríla 2018.
 

1 dňový lyžiarsky zájazd - Vrátna dolina - 24.2.2018 - ZRUŠENÉ PRE NEDOSTATOČNÝ ZÁUJEM - 18 prihlásených

E-mail Vytlačiť PDF
Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA v spolupráci s KŠP ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou dňa 24.2.2018 organizuje podujatie s názvom "1 dňový lyžiarsky zájazd - Vrátna dolina". Podujatie je určené len pre členov. Doprava bude zabezpečená a hradená Územnou úradovňou Trnava Slovenskej sekcie IPA. Prihlásiť sa záväzne a to najneskôr do termínu 22.2.2018 možno telefonicky u sekretára úradovne - p. Šmidoviča - č. t. 0905384655.
ZRUŠENÉ PRE NEDOSTATOČNÝ ZÁUJEM
 
 

Medzinárodné majstrovstvá Trnavy vo varení kotlíkového gulášu - 27.1.2018

E-mail Vytlačiť PDF
Dňa 27. januára 2018 sa v Trnave na Zelenečskej ceste pred reštauráciou Trnavský dvor konal pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja  X. ročník Medzinárodných majstrovstiev vo varení kotlíkového gulášu, ktorého podujatia sa zúčastnilo aj spoločné mužstvo Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA a Športového klubu príslušníkov pri ÚVTOS Hrnčiarovce nad parnou s názvom Basa Trnava. Celkove sa uvedeného podujatia zúčastnilo 64 mužstiev zo Slovenska, Maďarska, Chorvátska a Slovinska. Oficiálne zahájenie turnaja bolo o 09.00 hod. O 14.00   hod. každé súťažné družstvo  odovzdalo „svoj kulinársky výtvor“  porote a potom nasledovalo vyhodnotenie jednotlivých vzoriek. Naše mužstvo sa umiestnilo na peknom 12. mieste. Celé podujatie moderovala Erika Barkolová a svojím spevom doprevádzala  Jadranka. Po ukončení podujatie o 16.00 hod. sa  v priestoroch reštaurácie Trnavský dvor konala ešte pre tých ktorí mali záujem diskotéka. Kto sa zúčastnil uvedeného podujatie, tak strávil príjemný v pohodovej atmosfére.
 

Vianočný turnaj o Pohár IPA v kolkoch - 16.12.2017

E-mail Vytlačiť PDF
Územná úradovňa Trnava  Slovenskej  sekcie  IPA  zorganizovala dňa 17.12.2016 od 09.00 hod. VIII. ročník  podujatia  s názvom   "Vianočný kolkový turnaj v Modranke",   ktorý bol určený  pre jej členov. Po krátkom otváracom príhovore vedúceho územnej úradovne Kupkovičom Martinom bol turnaj zahájený. Po „zahrievacích hodoch“ jednotlivých prítomných nasledovali už súťažné hody v rámci ktorých každý zo súťažiacich postupne hodil štyri série po dvadsiatich hodoch. Počas turnaja bolo podávané občerstvenie v bufete v kolkárni. Po ukončení turnaja boli zrátané jednotlivé výsledky z každého kola, a všetci účastníci sa presunuli do Driver kafé v Trnave na Koniarekovej ulici, kde bolo vykonané vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov turnaja. Na treťom mieste sa umiestnil Šmidovič Jozef s počtom bodov 258, na druhom mieste Baša B. s počtom 263 bodov a na prvom mieste bezkonkurenčne, dá sa povedať ako vždy Kupkovič Martin s počtom hodov 304. Čo sa týka umiestnenie jednotlivcov, tak najviac prekvapil Šmidovič Jozef, pretože v minulosti sa „motal“ na dolných priečkach a vzhľadom na tohtoročný jeho výkon ho možno hodnotiť ako „skokana roka“. Boli vylosované aj skupiny, pričom po zrátaní počtov bodov jednotlivých členov skupín na treťom mieste sa umiestnila skupina v zložení Karper, Randlísek, Jindra,  Sunega so súčtom hodov 807, na druhom mieste skupina v zložení Gese, Ševčik, Kamenár, Boďo so súčtom hodov 849 a na prvom mieste skupina v zložení Dorušinec, Koza, Kupkovič, Šmidovič so súčtom hodov bezkonkurenčných 1053. Ďalej boli ocenení - účastník turnaja, ktorý v  jednom kole hodil najviac bodov - aj túto cenu tradične vyhral Kukovič Martin s počtom bodov ......, a účastník turnaja, ktorý sa umiestnil v celkovom hodnotení na poslednom mieste - tu však došlo ku „sklamaniu“ niektorých účastníkov turnaja, ktorí s nasadením síl sa snažili získať uvedenú cenu, ale podcenili  a nerátali s nováčikom turnaja so Staňovou Helenkou, ktorá s „prehľadom“, získala uvedenú cenu. Po odovzdaní cien bol slávnostný obed - tradičný rezeň s majonézovým šalátom a potom bolo pokračované v posedení, pričom pokiaľ niektorí z prítomných mali záujem, tak si mohli zahrať biliard.
     Atmosféra počas celého turnaja, ako aj posedenia bola super a zo strany účastníkov turnaja neboli vyslovené žiadne nedostatky. Vzhľadom na pozitívne ohlasy vedenie Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA zvažuje aj v roku 2018 opätovne zorganizovať IX. ročnik.
 


Strana 3 z 16