Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Členská schôdza Územnej úradovne Slovenskej sekcie IPA - 24.4.2018

E-mail Vytlačiť PDF
V súlade s čl. 5 ods. 2 Stanov Slovenskej sekcie IPA  (členskú schôdzu zvoláva vedúci územnej úradovne spravidla jedenkrát ročne, minimálne však raz za 4 roky v čase a mieste ním určenom najneskôr však 30 dní pred termínom jej konania) zvolávam členskú schôdzu Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA (ďalej len „územná úradovňa), ktorá sa uskutoční dňa 24. apríla 2018 v zasadačke Krajského riaditeľstva Policajného zboru  Trnava, Kollárová ul. 31 so začiatkom o 16:00 hod.
Návrh programu:  1. Otvorenie,  2. Prezentácia, 3. Návrh a schválenie programu členskej schôdze, 4. Vyhodnotenie činnosti územnej úradovne (príspevok vedúceho územnej úradovne, sekretára územnej úradovne, pokladníka územnej úradovne), 5. Rôzne, 6. Prestávka, 7. Prezentácia, 8. Návrh a schválenie volebnej komisie, 9. Voľby vedenia územnej úradovne (vedúci, sekretár a pokladník),  10. Záver,  11. Občerstvenie.
 

Prezentácia účastníkov členskej schôdze územnej úradovne bude prebiehať v deň konania schôdze v čase od 15:30 do 16:00 h. v mieste jej konania. V súvislosti s vyššie uvedeným Vás žiadam, aby ste svoje návrhy do programu ako i na kandidátov (vedúci územnej úradovne, sekretár, pokladník) predkladali v písomnej forme vedeniu územnej úradovne na adresu: Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA, Kollárová ul. 31, 91702 Trnava alebo elektronicky na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. najneskôr do 17. apríla  2018 (podľa čl. 12, ods. 1 a 2 Volebného poriadku Slovenskej Sekcie IPA v znení zmien a doplnkov schválených Národným kongresom, ktorý sa konal 4. a 5. novembra 2016). Návrh kandidáta musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, funkciu, na ktorú kandidáta navrhuje, meno a priezvisko navrhovateľa a dátum resp. spôsob udelenia súhlasu kandidáta s kandidatúrou.
Zároveň Vás žiadam o potvrdenie Vašej účasti na predmetnej schôdzi email-om, alebo písomne na vyššie uvedenej adrese v termíne do 17. apríla 2018.