Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Návšteva vianočných trhov v Budapešti - 12.12.2013

E-mail Vytlačiť PDF
Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA zorganizovala  dňa 12.12.2013 (štvrtok) celodenné podujatie pod názvom "Návšteva vianočných trhov v Budapešti" (spojenú s miniprehliadkou mesta), ktoré bolo určené pre jej členov a ich rodinných príslušníkov (manžel/ka, deti, vnúčatá). Odchod bol o 07,00 hod. - zraz bol na parkovisku pri budove KR PZ v Trnave. Po prechode štátnych hraníc na hraničnom prechode Komárno - Komárom bola  krátka prestávka  pri nákupnom centre v Komárome.

     Po príchode do Budapešti o cca 10,00 hod. bola vykonaná prehliadka „Citadely“ na vrchu Gellért. Citadelu postavili Habsburgovci po porážke uhorskej revolúcie 1848/1849. Je to strategický bod nad celou Budapešťou. Počas druhej svetovej vojny sa tu odohrávali tvrdé boje medzi nemeckou a sovietskou armádou. Víťazstvo sovietskej armády nad Nemcami pripomína Pamätník oslobodenia, ktorý vidieť zo všetkých strán mesta. Obyvatelia Maďarska ho však vnímajú ako symbol sovietskej okupácie. Po prehliadke Citadely sa účastníci zájazdu presunuli na najväčšiu tržnicu v Budapešti, kde mali možnosť prehliadnuť si tržnicu a v prípadu záujmu si zakúpiť domáce výrobky rôzneho druhu. Po prehliadke tržnice a „nevyhnutných“ nákupoch sa účastníci zájazdu presunuli na Námestie hrdinov v Budapešti.

     Je to obrovské námestie, ktoré je známe najmä Pamätníkom milénia. Tento pomník pripomína milénium
príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny. Jadrom pamätníka je 36 metrov vysoký stĺp, na vrchole ktorého stojí postava archanjela Gabriela, ktorý sa podľa legendy v sne zjavil uhorskému kráľovi Štefanovi a ponúkol mu kráľovskú korunu. Vedľa piedestálu sedí na koni vojvodca Arpád a sedem kmeňových náčelníkov, ktorí priviedli staré maďarské kmene do novej vlasti. V polkruhovej kolonáde sa nachádzajú významné postavy maďarskej histórie na čele s uhorským kráľom Štefanom. Námestie sa stalo aj miestom, kde sa stretávajú maďarskí nacionalisti. Po krátkej prehliadke námestia sa účastníci zájazdu presunuli na námestie svätého Štefana, kde si záujemcovia mohli prehliadnuť Baziliku Svätého Štefana.

     Szent István Bazilika - je najväčším rímskokatolíckym chrámom v Budapešti. Nachádza sa v Peštianskej časti Lipótváros a jej obrovskú monumentálnu kupolu vidieť z veľkej diaľky. Je vysoká 96 metrov, čo má aj svoj historický význam. Pripomína milénium príchodu maďarských kmeňov do Podunajska v roku 896
. Chrám bol postavený v rokoch 1851 až 1905. Do chrámu sa zmestí až 8500 návštevníkov. Po prehliadke Baziliky (ktorá je bezplatná na rozdiel od prehliadky Pražských kostolov) bol voľný program - prehliadka vianočných trhov v Budapešti. Podľa vyjadrenia účastníkov zájazdu, ktorí mali v minulosti možnosť prehliadnuť si vianočné trhy vo Viedni ako aj v Prahe, vianočné trhy v Budapešti, čo sa týka výzdoby a veľkosti, sú najväčšie a najatraktívnejšie. Po prehliadke vianočných trhov a nákupoch cca o 18,00 hod. bol odchod z Budapešti do Trnavy. Aj cestou naspäť bola krátka zastávka pri nákupnom centre v Komárome a odtiaľ potom odchod do Trnavy. Príchod do Trnavy bol cca o 21,30 hod.

     Atmosféra počas celého zájazdu bola priateľská a uvoľnená a zo strany účastníkov zájazdu neboli zaznamenané žiadne negatívne okolnosti. Vzhľadom na pozitívne ohlasy vedenie Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA zvažuje opätovne aj v roku 2014 zorganizovať návštevu Budapešti.