Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OZNAM K PLATENIU ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU NA ROK 2021

E-mail Vytlačiť PDF
    Na základe stanov Slovenskej sekcie IPA sa členský príspevok platí do 31.decembra kalendárneho roka na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka s výnimkou novoprijatých členov. Za platenie členských príspevkov sú zodpovední jednotliví členovia, ktorí sú súčasne povinní rešpektovať spôsob ich platenia stanovený vedeniami územných úradovní. Nezaplatením členského príspevku do 31.decembra kalendárneho roka sa s poukazom na čl. 17 ods. 2 písm. a) Stanov Slovenskej sekcie IPA členstvo v Slovenskej sekcii IPA skončí.
 
     V súvislosti s platbou členského príspevku na rok 2021, ktorého výška je 20 EUR, vedenie Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA rozhodlo, že členovia registrovaní v našej územnej úradovni si pre úhradu členského príspevku na rok 2021 môžu zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov:
 
1) úhrada formou vkladu v hotovosti na pobočke banky v prospech účtu Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA,
 
2) úhrada formou bezhotovostného bankového prevodu z osobného účtu člena na účet Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA prostredníctvom internet bankingu,
 
3) úhrada formou bezhotovostného bankového prevodu z osobného účtu člena na účet Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA na pobočke banky.

 
Pri úhradách členského príspevku bankovými prevodmi členov žiadame, aby dôsledne vypĺňali všetky údaje prevodného formuláru alebo prevodného lístku, aby bolo možné platiteľa členského príspevku jednoznačne identifikovať.
 

   V prípade realizácie ktoréhokoľvek spôsobu úhrady členského príspevku prostredníctvom bankového prevodu uvádzajte nasledovné údaje o bankovom účte Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA, ktoré sú potrebné pre identifikáciu platcu:
 
Číslo účtu:
0048280857
IBAN:                                                                       
Názov banky:                    
SK3909000000000048280857
Slovenská sporiteľňa
Kód banky:
0900
Variabilný symbol:
2021
Konštantný symbol:
0558
Popis transakcie, účel platby, správa pre prijímateľa:
Meno a priezvisko


     Ak nebudú pri platbe za členský príspevok na rok 2021 vyplnené všetky údaje tak, ako je to uvedené v tabuľke, nebude možné platbu priradiť ku konkrétnemu členovi. Potom bude musieť konkrétny člen úradovne dokladovať úhradu (kópia prevodného príkazu alebo výpisu z účtu).

Bližšie informácie na tel. čísle: 0905/277740