Územná úradovňa Trnava Slovenskej sekcie IPA

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vianočný turnaj o Pohár IPA Trnava v kolkoch - 11.12.2010

E-mail Vytlačiť PDF
Dňa 11.12.2010 sa v čase od 10,00 hod. v priestoroch kolkárskeho oddielu ŠK Modranka v Trnave uskutočnil II. ročník podujatia s názvom "Vianočný turnaj o Pohár IPA Trnava v kolkoch", ktoré pre svojich členov aj tento rok pripravilo vedenie Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA. V porovnaní s I. ročníkom bola zmena v tom, že vedenie našej územnej úradovne pozvalo na podujatie aj troch členov Územnej úradovne Trenčín Slovenskej sekcie IPA a to na základe stanoveného cieľa postupného rozvíjania spolupráce s ostatnými územnými úradovňami v rámci celej Slovenskej sekcie IPA.

     Napriek predpokladu, že tento rok sa do súťaže zapojí väčšie množstvo účastníkov ako minulý rok, nebolo to úplne tak a nakoniec sa do súťaže prihlásilo celkovo 23 "kolkárov". Tí, ktorí však prišli, sa chceli "pobiť" o celkové umiestnenie, či už v kategórii jednotlivcov alebo družstiev. Rozhodujúce nebolo len umiestnenie, ale stretnutie našich členov v príjemnom prostredí kolkárne a pri tomto "nenáročnom" športe si dopriať popri každodenných starostiach trochu zábavy.
 
    Po príchode do priestorov kolkárskeho klubu ŠK Modranka nás opäť milo prekvapilo prostredie, v ktorom sa mal celý turnaj spolu s posedením uskutočniť, nakoľko v porovnaní s minulým rokom opäť čosi pristavali a priestor určený k "príprave" sa o niečo zväčšil. Na stoloch bolo pripravené drobné občerstvenie vo forme slaných paličiek, zemiakových lupienkov, pistácií, arašidov a samozrejme rôznych nápojov. 

     V čase o 10,00 hod. vedúci Územnej úradovne Trnava Slovenskej sekcie IPA Mgr. Martin Kupkovič srdečne privítal všetkých účastníkov a vzápätí im poďakoval za ich ochotu zúčastniť sa tohto športovo-spoločenského podujatia, aj napriek skutočnosti, že počasie v deň konania bolo naozaj vianočné, teda husto snežilo a príchod do miesta konania turnaja bol v značnej miere sťažený neupravenými cestami. Vedúci územnej úradovne taktiež vyjadril presvedčenie, že aj tento rok bude počas celej akcie dobrá, vianočná atmosféra. Taktiež osobitne privítal hostí z Územnej úradovne IPA Trenčín a to Romana Tatranského (vedúci ÚÚ), Martinu Hercovú a Zdena Pastoreka, ktorí prijali pozvanie zúčastniť sa na tomto podujatí ako isté gesto vzájomnej spolupráce. 

     Na základe pripraveného rozpisu (pozn. "plachty") boli postupne volaní jednotliví súťažiaci na štyri kolkárske dráhy, pričom pri ovládacích pultoch bol zo strany kolkárne zabezpečený odborný pracovník, ktorému tak isto patrí taktiež naše poďakovanie. 

     Po absolvovaní súťaže, ktorá pozostávala zo štyroch kôl (systém hry - 10 do plných a 10 "dorážka") a sčítaní dosiahnutých bodov sa uskutočnilo oficiálne vyhlásenie výsledkov so všetkým, čo k tomu patrí (poháre a diplomy). Ocenenia odovzdával vedúci spolu so sekretároch územnej úradovne Mgr. Karolom Babicom. 

    V disciplíne jednotlivcov sa na prvom mieste umiestnil vedúci územnej úradovne Martin Kupkovič (266 bodov), na druhom mieste Roman Gese (247 bodov) a tretie miesto vo svoj prospech získal Branislav Dorušinec (240 bodov).

     V disciplíne družstiev sa na prvom mieste umiestnilo družstvo v zložení Peter Kuzma, Zdeno Pastorek, Karol Kamenár (spolu 624 bodov), na druhom mieste družstvo v zložení Peter Dlhý, Ján Fabo, Martin Kupkovič (spolu  619 bodov) a tretie miesto získalo družstvo v zložení Martin Herega, Branislav Dorušinec, Miroslav Žák (spolu 598 bodov). 

     Cenu útechy v podobe peknej trofeje si z turnaja opäť po roku odniesol Jozef Sunega (96 bodov), ktorý aj napriek dlhoročným problémom s ramenom, ani na chvíľu nezaváhal a zúčastnil sa na tomto podujatí.      

     Po vyhodnotení Vianočného turnaja o Pohár IPA Trnava v kolkoch bolo zo strany výboru územnej úradovne pre všetkých zúčastnených pripravené pohostenie vo forme dobrého bravčového rezňa s majonézovým šalátom resp. opekanými zemiakmi a ryžou s kompótom a podľa vyjadrenia prítomných boli všetci veľmi spokojní a prisľúbili účasť aj na prípadnom III. ročníku.

 Fotografie z podujatia "Vianočný turnaj o Pohár IP Trnava v kolkoch" si môžete pozrieť vo
Fotogalérii.